Attitude

Attitude ng Pasasalamat


“Magpa-salamat sa lahat ng circumstances, dahil ito ang will ni God’s para sa iyo in Christ Jesus”

Ang Pagkakaroon ng Relationship sa Diyos Ang Magaakay sa Atin Patungo sa Buhay ng Pasasalamat

Paano tayo nagawang righteous?

Ano ano ang mga puwede natin ipagpasalamat??

Paano tayo mamumuhay ng may relationship sa Diyos?

Thankfulness Is a Choice

Paano tayo nararapat pumasok sa Church o sa ibang lugar?

Anong pagkakaiba ang magagawa nito sa atin at sa taong nakapaligid sa atin?

Panibagong Lifestyle

Ang ‘Cleansed’ at ‘well’ sa Griyego ay may iba’t ibang meaning. Ang mga lalaking na-‘cleansed’ were physically
healed. The man that was made ‘well’ was physically, spiritually and emotionally whole.

Ginagamit ng King James Version ang salitang ‘cleansed’ and ‘whole’ ayon sa nabanggit.

Ano ang ginawa ni Jesus para sa 10 lalaki? Bakit?

Ano ang naiba sa response ng Samaritano?

Anong blessing ang nataggap niya?

Ask a Friend

Ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay na ipinagpapasalamat mo?

Sa anong sitawasyon ka maaaring magpasalamat sa Diyos?

Prayer Model

Thank You, Lord, para sa mga blessing sa buhay ko. Tulungan mo ako magpasalamat sa lahat ng oras. Nais kong laging magkaroon ng pusong may pasasalamat dahil ikaw ay mabuti.

Key Verse

Study Tags.