Attitude

Pagtitiwala sa DiyosKailangan natin mag-tiwala sa Diyos para maparoonan natin ang mabuti niyang plano para sa buhay natin. Una, kailangan natin makilala ang character ni God, at kung sino ba tayo sakanya para mas maging tiwala tayo.

Ang Character ni God

Para makapag-tiwala tayo kay God kailangan natin siyang kilalanin.

Ano ang maaari natin matutunan sa verse na ito?

Ano ang ginawa ng Diyos? Bakit niya ito ginawa?

Ano ang ibinubunyag nito sa character ni God?

Bakit dumating si Jesus?

Ang Identity Natin kay God

Ang ating confidence at pag-titiwala kay God ay galing sa pag-kakaintindi na tayo ay pinatawad niya at naitama gawa ng relationship natin kay Jesus.

Basahin ang sumusunod na scripture; ano ang sinasabi nito tungkol sa indentity mo kay God?

Ang Pag-titiwala sa Diyos

Ang pag-titiwalang may maliwanag na hinaharap na plano si God para sa atin.

Ano ang plano ni God para sa future mo?

Nakikita mo ba ang future mo kung paano ito nakikita ni God?

Ano ang inaasahan mo para sa iyong future?

Ano ang possible para kay God kapag nag-tiwala tayo sa kanya?

Ano ang sinasabi sayo ni Lord na kailangan mo gawin? Bakit?

Pag-usapan Natin

Saan ka nahihirapan pag-dating sa pag-titiwala kay God?

Paano ka mas mag-titiwala kay God?

Application

Ano ang inaasahan mong mangyari?

Paganahin natin ang faith at mag-tiwala tayo kay God para sa ating future.

Prayer Model

Salamat God dahil parati kang nasa tabi ko, at dahil mayroon kang inihandang mabuting plano para sa future ko. Tulungan mo akong mag-tiwala sa iyo habang lumalapit ako sa iyo. Ipakita mo sa akin ang iyong paraan para maging handa ako para sa future.

Key Verse