Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Baptism in the Holy SpiritAng pagpapakita ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa ministry o gawain ay ang evidence na ang isang tao ay puno ng Holy Spirit. Kasama rito ang pagsasalita sa ibang language (“speaking in other tongues”), pag-prophesy, pag-awit, pag-preach at pagsasalita ng may buong tapang. Ang pagiging puno ng Holy Spirit ay isang tuloy tuloy na experience. Ito ay bahagi ng ating pamumuhay! Pinupuno tayo ng Ama ng Kanyang Holy Spirit para magkaroon tayo ng kapangyarihan na mamuhay at mag-serve sa iba.

Sino ang Holy Spirit?

Person – kapantay ni Jesus at ng Diyos Ama

Pangako

Regalo

Tatak ng Pagmamay-ari

Guarantee

Kaloob

Ating Kasama

Tagapayo

Ang Katotohanan

Para saan ang Holy Spirit?

Ano ang mga Resulta Kapag Puno Tayo ng Holy Spirit?

Ang Greek word at kahulugan ay napapasaloob sa mga brackets [ ].

Napuno si Elizabeth ng Holy Spirit.
[Pletho – punan, mabigyan]
→ Sya (Elisabeth) ay nagpahayag.

 

Nasa kanya (kay Simeon) ang Holy Spirit.
[Ep – nasa]
→ Sya (Simeon) ay nagpahayag.

 

Bumalik si Jesus mula sa Jordan na puno ng Holy Spirit.
[Pleres – punuin]
→ Sya (Jesus) ay nagtuturo, nagpapalakas ng loob.

 

..hanggang sa mabalot kayo (Disciples) ng kapangyarihang galing sa langit.
[Enduo – dumating, ipaloob]
→ Kapangayarihan sa ministry o paglilingkod.

 

Puno ng Holy Spirit si Peter, nun sinabi nya…
[Pleistheis – napuno ng sandaling iyon]
→ Sya (Peter) ay nag-preach.

 

bumaba ang Holy Spirit sa lahat ng mga nakikinig
[Epipipto – dumating, bumaba]
→ Sila ay nagsalita sa ibang language at pinuri ang Diyos.

 

Punong puno ng saya at ng Holy Spirit ang mga disciples.
[Pleroo (paulit na ulit na nangyayari) – pinuno ng paulit-ulit o tuloy-tuloy]
→ Nangusap, marami ang naniniwala.

Sino ang pwedeng tumanggap sa Holy Spirit?

Gaano tayo kadalas pwedeng mapuno ng Holy Spirit?

Para saan ang pagsasalita sa ibang language (“Tongues”)?

Bakit mas ok ang gumamit ng words na madaling maintindihan kaysa sa “tongues” kapag nasa public na pagtitipon?

Ask a Friend

May mga tanong ka ba tungkol sa Holy Spirit?

Application

Paano natin matatanggap ang Holy Spirit?

Prayer Model

Holy Spirit, nais kong manahan Ka sa buhay ko at punuin mo ako ng Iyong kapangayarihan para ako ay makapaglingkod sa ibang tao.

Key Verse