Pananampalataya

Ang pananampalataya ay kamalayan mula sa Holy Spirit na mangyayari ang mga hindi natin nakikita. Ganito ang sabi sa Bible: Ang revelation na ito ay sinusundan ng aksyon. Ang pananampalataya ay isang action word, at ito ang pundasyon ng ating pananampalataya kay Jesus. “Ama Ng Pananampalataya” Ayon sa bible, si Abraham ay ang “Ama ng Pananampalataya”. Nakatanggap siya ng pangako …

Ang Bunga ng Pagsisisi

Kapag sinubukan natin magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon nang walang pagtalikod sa ating kasalanan, ito ay magtatapos sa pagkukunwari. Kapag sinubukan nating alisin ang kasalanan nang hindi bumaling sa Diyos, ito ay magtatapos sa kabiguan, kawalan ng pag-asa at legalism. Ang pagsisisi ay ang paghanda ng puso natin para sa Diyos. Dapat munang alis ng Diyos lahat ng labi at …

Pagsisisi

Ang pagsisisi ay ang pagbabago ng pag-iisip at sinusundan ng pagbabago ng gawa. Kasama nito ang desisyon na baguhin ang ating pamamaraan at gawin itong ayon sa pamamaraan ng Diyos. Bakit Tinatawag na First Foundation Stone ang Pagsisisi? Ano ang Nagdadala sa Atin sa Pagsisisi? Sino naglalapit sa atin sa pagsisisi? Ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo? Ano …

Mga Katotohanan Tungkol sa Pundasyon (Part 2)

Nakita ng author ng Hebrews na hindi pa mature pa ang mga tao dahil sa kakulangan ng disiplina sa pag-aaral. Imbes na makakapagturo na sila sa iba, kinailangan ulit na may magturo sa kanila ng mga basic principles kung paano mamuhay ang isang Christian. Hindi sila sapat na naturuan, natamnan, o nabigyan ng matibay na pundasyon. Sinasabi ng author dito …

Mga Katotohanan Tungkol sa Pundasyon (Part 1)

Ang pundasyon ang humahawak at sumasalo ng bigat ng buong building. Habang tumataas ang building, dapat mas malalim ang pundasyon. Kaya naman kapag tinatayo natin ang ating buhay sa isang matatag na pundasyon (salita ng Diyos), habang lumalalim ito, mas bumibigat ang nakakaya nating pasanin. Habang tayo ay nagbabasa, nagjo-journal, nagme-meditate, nagme-memorize, at isinasagawa at isinasabuhay ang salita ng Diyos, …