Ang Huling Judgment

Ang Huling Judgment, na kilala rin bilang, ‘The Great White Throne Judgment,’ ay kung kailan makikita at ipapaunawa sa lahat kung bakit ang ilan ay mapupunta sa “lake of fire.” . Ano Ang “Lake of Fire?” Kilala rin bilang “Gehenna,” ay isang tunay na lugar. Paano ito idini-discribe sa mga sumusunod na scripture? Saan Nakabase ang Judgement na Ito? Magka-karoon …

Pag-Judge Ng Mga Gantimpala

Sinasabi sa Bible ang tungkol sa judgment na igagawad sa mga mananampalataya, o ang “Pag-judge ni Christ”, kung saan ginagantimpalaan ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya ayon sa paraan ng pamumuhay nila rito sa daigdig, mabuti man o masama . Ang Pag-judge ni Jesus Paano ija-judge ang mga ginawa natin? Madalas na mabanggit sa Bible ang salitang “gantimpala”. Para …

Ang Pagsasagawa ng Judgment

Ang Judgment sa Bible ay ang proseso ng pag-uuri ng tao. Ang Greek word ng paghatol ay “Krino”, na ibig sabihin ay, “paghihiwa-hiwalay o pagtatangi, pagsubok, paghatol at pagpasyahan”. Ihihiwalay ng Diyos ang tao base sa kanilang response sa tawag ni Jesus, sa pamamagitan ng pagsusuri at pagbibigay ng huling hatol. Ang Pagkakalarawan ng Judgment sa Old Testament Ano ang …

Ang Muling Pagkabuhay ng mga Believers

Ang pagpapakita nila Moses at Elijah sa kanilang kadakilaan kay Jesus, Peter at John ay ilan sa mga halimbawa ng muling pagkabuhay ng mga naniniwala. Habang sinasabi ni Moses at ni Elijah kay Jesus ang tungkol sa Kanyang pag-alis, nagbagong anyo si Jesus sa harap ng kanyang mga alagad. Makikita dito na natanggap na nila Moses at Elijah ang katawan …

Ano ng Nangyayari Kapag Namatay Ang Tao?

Ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng espiritu o kaluluwa ng tao mula sa kanyang katawan. Ang Greek word nito ay ‘thanatos’ na ang ibig sabihin ay “ang pagtatapos o pag-end ng buhay ng tao sa mundo.” Tinuturo ng Bibliya may dalawang posibleng hantungan ang espiritu ng tao, impyerno/hades, o langit/paraiso. Hindi maaaring magpalipat-lipat ang tao sa mga lugar na ito. …

Ang Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ni Jesus

Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagbabago at pagkakaluwalhati sa Kanyang pisikal na katawan. Ang Greek word ay “Anastasia,” na nangangahulugang itayo o itaas. Maraming katibayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nakasulat sa Bible. Namatay ba talaga si Jesus? Maraming religious at political motives ang naging dahilan ng mga Jews at ng Roman Governor, na si Pontius Pilate, …

Ang Pagpatong ng Kamay: Part 2

Sa tuwing ipinapatong natin ang ating mga kamay sa ibang tao, ang ating mga kamay ay nagiging parang kawad ng kuryente na nakakabit sa Diyos. Nai-impart natin ang gawa ng Diyos sa kanila. Dahil ang pagpatong ng kamay para sa mga tao at sa next generation, importante na tayo na manatiling connected sa Diyos. Ang Pagpatong ng Kamay Ay: 6. …

Ang Pagpatong ng Kamay: Part 1

Sa Old Testament (OT), ang pagpatong ng kamay ay isang tradisyon at simbolo ng paglipat ng kapangyarihan o kasalanan, biyaya, mana, dangal, authority at leadership. Sa New Testament (NT) naman, ito ay impartation, pag-identify, pag-confirm, pagbabahagi ng pagpapala at pagbibigay ng authority para gawin ang ministry. Dito sa study na ito (at sa susunod na study), ating makikita ang tungkol …

Baptism sa Holy Spirit

Ang pangunahing ebidensya na ang isang tao ay puno ng Holy Spirit, ay sa pagde-demonstrate ng kakayahan sa ministry sa pamamagitan ng pagsa-salita. Kasama dito ang pagsa-salita sa Tongues, mag-prophecy, pag-awit, pag-preach, pag-proclaim at pag-salita ng walang takot. Ang pagiging puno ng Holy Spirit ay isang tuloy tuloy na experience. Ito ay isang lifestyle. Pinupuno tayo ni God ng Holy …

Baptism sa Tubig

Makikita sa Bible na ang pagsisisi at pananampalataya kay Jesus ang magbibigay ng kaligtasan sa tao. Kasunod nito ay ang water baptism kung saan pinapahayag natin sa mga tao ang ating pananampalataya kay Jesus Christ. . Sa New Testament, ang Greek word ng baptism, na ang ibig sabihin ay pagsawsaw o paglubog sa tubig, ay karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw na …

Pananampalataya

Ang pananampalataya ay kamalayan mula sa Holy Spirit na mangyayari ang mga hindi natin nakikita. Ganito ang sabi sa Bible: Ang revelation na ito ay sinusundan ng aksyon. Ang pananampalataya ay isang action word, at ito ang pundasyon ng ating pananampalataya kay Jesus. “Ama Ng Pananampalataya” Ayon sa bible, si Abraham ay ang “Ama ng Pananampalataya”. Nakatanggap siya ng pangako …

Ang Bunga ng Pagsisisi

Kapag sinubukan natin magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon nang walang pagtalikod sa ating kasalanan, ito ay magtatapos sa pagkukunwari. Kapag sinubukan nating alisin ang kasalanan nang hindi bumaling sa Diyos, ito ay magtatapos sa kabiguan, kawalan ng pag-asa at legalism. Ang pagsisisi ay ang paghanda ng puso natin para sa Diyos. Dapat munang alis ng Diyos lahat ng labi at …

Pagsisisi

Ang pagsisisi ay ang pagbabago ng pag-iisip at sinusundan ng pagbabago ng gawa. Kasama nito ang desisyon na baguhin ang ating pamamaraan at gawin itong ayon sa pamamaraan ng Diyos. Bakit Tinatawag na First Foundation Stone ang Pagsisisi? Ano ang Nagdadala sa Atin sa Pagsisisi? Sino naglalapit sa atin sa pagsisisi? Ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo? Ano …

Mga Katotohanan Tungkol sa Pundasyon (Part 2)

Nakita ng author ng Hebrews na hindi pa mature pa ang mga tao dahil sa kakulangan ng disiplina sa pag-aaral. Imbes na makakapagturo na sila sa iba, kinailangan ulit na may magturo sa kanila ng mga basic principles kung paano mamuhay ang isang Christian. Hindi sila sapat na naturuan, natamnan, o nabigyan ng matibay na pundasyon. Sinasabi ng author dito …

Mga Katotohanan Tungkol sa Pundasyon (Part 1)

Ang pundasyon ang humahawak at sumasalo ng bigat ng buong building. Habang tumataas ang building, dapat mas malalim ang pundasyon. Kaya naman kapag tinatayo natin ang ating buhay sa isang matatag na pundasyon (salita ng Diyos), habang lumalalim ito, mas bumibigat ang nakakaya nating pasanin. Habang tayo ay nagbabasa, nagjo-journal, nagme-meditate, nagme-memorize, at isinasagawa at isinasabuhay ang salita ng Diyos, …