Apat na Katotohanan Tungkol sa Diyos

Apat na Katotohanan Tungkol sa Diyos Katulad ng mga physical laws, at gaya ng gravity na namamahala sa ating mundo, mayroon din mga kautusan o batas ang Bibliya na magpapakita sa atin kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Mahal ka ng Diyos at may alay Siyang kahanga-hangang plano para sa Iyo Ang Pag-ibig ng Diyos – Paano ipinakita …

Ang Napariwarang Anak

Ang Pagmamahal ng Isang Ama Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa napariwarang anak para ipakita kung gaano Niya tayo kamahal at kung paano Niya tayo gustong tanggapin kapag nagbalik-loob tayo sa Kanya. Nagsarili ng Landas ang Anak Anong klaseng tao ang bunsong anak? Ano ang ginawa ng bunsong anak? Ano ang nangyari sa kanya? Natauhan ang Anak Bakit siya nag–decide …