Pasko

Kasama Natin Ang Diyos! Ang Pasko ay kaarawan ni Jesus! Taun-taon tuwing December 25, ipinagdiriwang ng mga tao sa buong mundo ang kaarawan ni Jesus. Ipinagdiriwang natin na ang Diyos ay nagkatawang tao at namuhay katulad natin, upang tayo ay iligtas. Ito ang magandang balita ng Pasko! Ipinanganak si Jesus! Bakit ipinagpatuloy pa rin ni Joseph ang pagpapakasal kay Mary? …

Pasko ng Pagkabuhay

Bakit Napakahalaga Nito? Para sa mga Christians, ang Easter ay ang pinakamahalagang pagdiriwang sa buong taon. Ang Easter ay ang pag-alala sa  nangyari kay Jesus nang Siya ay namatay at muling nabuhay. Tinubos tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan at Siya’y nagtagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan upang tayo ay lumaya sa kamatayan na siyang bunga ng kasalanan. Ano …

Baptism Sa Tubig

Pagpapakita ng Iyong Pananampalataya Ang ibig sabihin ng pagpa-Baptize ay paglulubog sa tubig. Sa Bible, maraming tao ang nagpa-baptize para ipakita na nag-decide sila na baguhin ang buhay nila. Nagpapa-baptize ang mga Christians bilang pagsunod kay Jesus, at pagpapakita sa mga tao na sila ay naniniwala kay Jesus. Ang Baptism sa Bible Bakit hiniling ni Jesus na siya ay i-baptize? …

Ang Pagiging Sexually Pure

Makapangyarihan ang sex kaya pinapaalalahan tayo ng Diyos patungkol sa sexual immorality   . Ang “Sexual Immorality” ay English translation ng “Porneos” sa salitang Greek, ang original language na ginamit sa New Testament. Ang “Porneos” ay tumutukoy sa lahat na sexual activity sa labas ng marriage.  Ayon sa scripture, ang sex ay parang super-glue na nagbubuklod sa dalawang tao para …

Holy Spirit

Ating Karamay at Tagapagpalakas Bago bumalik si Jesus sa langit, sinabi Niya sa kanyang mga disciples na darating ang Holy Spirit upang tulungan at bigyan sila ng kapangyarihan. Ang Holy Spirit ay Diyos, katulad ng Ama at Anak , si Jesus, ay Diyos. Maaari tayong makipag-ugnayan personally sa Holy Spirit. Tinutulungan ka niya para maunawaan mo ang Diyos. TTinutulungan Tayo …

Grace

Undeserved na Kabutihan ng Diyos para sa Atin Ang Grace ay ang undeserve na kabutihan ng isang makapangyarihan sa mahina. Matututunan natin ang ibig sabihin ng “God’s Grace” sa pagbabasa ng kwento tungkol sa kung paano iniligtas ni Jesus ang isang babae mula sa kamatayan. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ni Diyos ang kanyang Grace at ginawa niya itong available …

Ano ba Ang Sin?

Pag-sala sa Target Ang original na meaning ng sin ay “Pag-sala sa Target” tulad sa archery. Sinasabi sa Bible na lahat tayo ay nagkasala at hindi umabot sa glory ni God (Romans 3:23). [/accordion_item]. Ang sin ay ang lahat ng maling bagay na ating sinabi, ginawa at inisip. Ang Pakikipaglaban sa Sin Bakit tayo nagkakasala? Ano ang sinasabi ni Jesus …

Zacchaeus

Nakatagpo Ang Naghahanap! Si Zacchaeus ay ang lalaki na umakyat sa puno para makita si Hesus. Hinahanap din ni Jesus si Zacchaeus – at sa araw na yun nag bago ang buhay niya! Pagha-hanap kay Jesus Sa palagay mo, anong klaseng tao si Zacchaeus? Bakit kaya interesado si Zaqueo na makita si Hesus? Natagpuan ni Jesus Ano sa palagay mo …

Pundasyon ng Buhay

Pagtatayo na “Bato” ang Pundasyon Maraming naiturong mga bagay si Jesus sa Bible na makakatulong sa buhay natin. Sa kwentong ito na itinuro ni Jesus, malalaman natin ang kahalagahan ng pagtatayo ng buhay natin sa matibay na pundasyon. Pagtatayo ng iyong buhay Ayon sa kwento, ano sa tingin mo ang nire-represent ng “bahay”? Ano ang pagkakaiba ng matalino at bobo …

Sino si Jesus?

Ang Diyos na Naging Tao! Si Jesus ay isa sa mga pinakakilalang tao na nabuhay sa mundo. Pero hindi lang Siya basta tao. Ang mga kahanga-hangang bagay na ginawa Niya, at ang perpektong buhay na ipinamuhay nya ay nagpapatunay na Siya ay Diyos. Ang malaking katanungan ay – bakit nagpunta ang Diyos dito sa lupa at naging tao? 100% na …

Apat na Katotohanan Tungkol sa Diyos

Apat na Katotohanan Tungkol sa Diyos Katulad ng mga physical laws, at gaya ng gravity na namamahala sa ating mundo, mayroon din mga kautusan o batas ang Bibliya na magpapakita sa atin kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Mahal ka ng Diyos at may alay Siyang kahanga-hangang plano para sa Iyo Ang Pag-ibig ng Diyos – Paano ipinakita …

Ang Napariwarang Anak

Ang Pagmamahal ng Isang Ama Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa napariwarang anak para ipakita kung gaano Niya tayo kamahal at kung paano Niya tayo gustong tanggapin kapag nagbalik-loob tayo sa Kanya. Nagsarili ng Landas ang Anak Anong klaseng tao ang bunsong anak? Ano ang ginawa ng bunsong anak? Ano ang nangyari sa kanya? Natauhan ang Anak Bakit siya nag–decide …