#RelationshipGoals

Chapter 9: Masaya Bilang SingleIpinapahiwatig ng salita ni apostle Paul ang pagka-karoon ng mabuting attitude ng pasasalamat, at pagiging kuntento sa kahit anong estado ng buhay mayroon tayo.

Naniniwala ako na maia-apply natin ito sa pagiging single.

Mga Hindi Dapat Gawin Kapag Ikaw ay ‘Single’

1. Huwag mag-focus sa pagiging single bilang isang negative na bagay! Kapag ikaw ay nagfocus sa kung ano ang wala ka, makakaramdam ka lang ng awa sa sarili, at maaari mong ma-miss out yung mga mabubuting bagay na mayroon ka ngayon.

 

2. Huwag mag-expect na ang pagaasawa ang papawi sa iyong mga problema. Kung sino ka habang ikaw ay single, ay siya rin kapag nagasawa. Hindi lulutasin ng pagaasawa ang lahat, hindi ka nito babaguhin. Tanging ikaw, katulong ang diyos, ang makakapagbago sa iyong sarili.

 

3. Huwag mo tignan ang mga lalaki/babae na iyong mamimeet bilang isang potential o hindi potential. Irespeto at maging friendly tayo sa lahat, maging open-minded tayo.

 

4. Huwag magselos kapag nakahanap ng partner ang iba, instead mag-saya tayo para sakanila. Iyan ang ginagawa ng mabuting kaibigan.

 

5. Huwag i-isolate ang sarili! Iwasan maistuck sa loob ng sariling circle of friends or comfort zone.

 

6. Huwag ipagkumpara ang sarili sa iba. May iba’t ibang plano ang Diyos para sa bawat isa.

 

7. Huwag mag-madaling pumasok sa isang relationship na hindi masyadong pinagisipan. Mas mabuti pang maging single kaysa nasa isang relationship na pagsisisihan mo sa huli.

Your Questions

Question 1

Mabuti ba para sa isang lalaki/babae na manatiling single?

Answer 1

Mukhang ang mga ganitong tanong ay madalas na maitanong noong araw pa .. at simple lang ang kasagutan; mabuti ang pag-aasawa at mabuti rin ang pagiging single. Ang tanong ay – ikaw ba ay fit para mabuhay ng walang sexual intimacy? Kung ang pamumuhay ng wala nito ay nagli-lead sayo sa immoratlity, mas mabuti para sa iyo na mag-asawa. Mukhang ang pagiging single at paga-asawa ay isang gift. Hindi mo kailangang pilitin maka-receive ng isang gift, you either have it or you don’t, you’re either able or not able.

Question 2

Option ba ang masturbation para sa mga single Christian guys/girls?

Answer 2

Walang nakasulat sa Bible patungkol sa masturbation. Ngunit mayroong nakasulat sa Bible kung saan tinukoy ang paggamit natin ng ating imahinasyon.

Ang pagtingin sa ibang tao ng may pagnanasa ay gumagamit ng imagination. At ang sinabi ni Jesus dito ay magiging responsable tayo sa ating paggamit ng imagination. Sa aking opinion okay lang na magmasburbate hangga’t hindi nito sinisira ang limitasyon na nilagay sa atin ng scripture. Ang ibig sabihin, hindi ka dapat magimagine ng kakilala mo sa loob ng iyong imagination, o gumamit ng pornography. Ang sabi ng iba, ito ay imposible. Kung sa ganoon, ang pag-masturbate ay hindi para sa iyo.

Question 3

I’m in my late 30s and not married. What do you think of internet matchmaking services?

I’m in my late 30’s at hindi pa ako kasal. Ano ang tingin mo sa internet matchmaking services?

Answer 3

Maging open sa iyong mga options, pero magingat din sa mga internet matchmaking services. Kung ikaw ay desidido na ganitong option, magingat sa pag-share ng iyong personal information tulad ng home or work address, at makipag meet lang sa mga pang publikong lugar. Unfortunately, may mga predators na gumagamit ng mga ganitong serbiso, at ang mangilan sa kanila ay delikado. Mukha man madali ang mag-search sa ganitong option pero darating din sa poin na kailangan mo makipag-meet in person. Isa-isip din na ang mga tao sa internet ay maaaring nag-rehears na ng kanilang kanais nais na behavior. At hindi mo sila madaling makikilala hanggang kayo ay magmeet in person at makita kung paano sila makipag-interact sa iba.

Sa malapitang obserbasyon, ang mga tao na nasa kanilang late 30’s ay nawawalan ng interest sa kakilala nila sa totoong buhay dahil feeling nila hindi na sila cool, or well dressed, or hindi kumikita ng malaking pera etc. Ngunit ang mga Internet matching—tulad nito ay nagse-set lamang ng hindi makatotohanang expectations. Kailangan din natin i-acknowledge ang destructive role ng pornography pagdating sa mga ganitong pag-set ng hindi makatotohanang expectations.

Our advice is to give the people you know a chance. Those who married early, married someone who wasn’t particularly cool or well dressed, and probably didn’t earn a lot of money, but married them anyway because they were confident about the person’s character and saw potential. They were prepared to work together on the things that could improve or change. In our opinion, look for someone who has character, potential, flexibility, and is open to change.

Ang aming advice ay mag-bigay ng chance sa mga kakilala. Ang mga nagasawa ng maaga, nag-asawa sila kahit hindi naman partikular na cool or well dressed, or kumikita ng marami ang kanilang napangasawa, pero kinasal pa rin sila dahil confident sila sa character at nakita nila ang potential nito. Handa silang mag-improve, o baguhin ang mga kailangang baguhin. Sa aming opinion, mas mabuting maghanap ng taong may mabuting character, may potential, flexible at open to chage.

.

Tips for Singles

1. Focus on what you do have now and on building a strong foundation in the following areas:

1. Mag-focus sa kung anong mayroon ka ngayon, at ibuild ang foundation sa mga sumusunod na area:

 • Ang Relationship mo with God and People
 • Ang pag-serve sa iba
 • Journaling and Prayer
 • Joyfulness
 • Character
 • Work/Career
 • Finance

Be the best that you can be in these areas, so that you can attract the best partner.

Maging the best sa mga areas na ito, para maging attractive ka para sa best na partner.

 

2. Mag-focus sa iba! Ito ang tamang motivation. Ito ang motivation na ibinibless ni God.

It is not about you and what you can get from a relationship but it’s about giving the best that you can give to someone else. So start practicing while you are still single. Be the best, so you can give the best.

 

3. Like who you are – have a healthy self esteem. Know your creator, know that you are his masterpiece, and know that his work is marvelous – YOU.

3. Mahalin kung sino ka — mag-karoon ng healthy self-esteem. Kilalanin ang iyong creator, na ikaw ay kanyang masterpiece, at kahanga-hanga ang kanyang gawa — Ikaw!

 

4. Lumabas sa inyong circle of friends. Mag-plano na makipag-meet sa ibang tao, regardless ng edad, background, or nationality.

 

5. Ang pag-journal at simple prayer ay tutulong sa iyo upang ma-recognize ang will sa iyo ni God. Ang plano para sayo ni God ay mas maganda at mabuti kaysa sa iyong imagination. Kaya ihanda ang iyong sarili upang ma-receive ang plano para sa iyo ni God.

6. Matutong dumipende kay God, hindi sa tao. Ang tao ay hindi perpekto, at hindi kayang makaabot sa lahat ng iyong expectations at ang iyong mga emotional needs. Kung nag-hahanap ka lang ng mga taong makakagawa nito, madidisappoint ka lang, at maaaring lumayo sila sayo dahil hindi nila kayang gampanan ang mga bagay na ito. Kaya turn to God para sa mga bagay na kailangan mo. Perfect at satisfying ang Love nya.

 

7. Ang pornography ay isang kalaban. Mayroon itong kakayahang pigilan ang tao na magkaroon ng long lasting relationship. Nangyayari ito dahil sa instant sexual substitute, at pag-set ng mga unrealistic expectations. Sa totoong buhay, walang nangyayari ng instantaneous, at ang tao ay hindi mag-papanggap upang mameet lamang ang ating desires. Sa totoong buhay kailangan natin makipag-collaborate, negotiate, at makipag-communicate—even mag-sacrifice. Pero ang pagkakaroon ng someone para i-share ang iyong buhay ay tunay na fulfilling at enjoyable, ang lahat ng effort ay worth it.

Ito ang mangilang strategies upang labanan ang pornography:

 • Ma-recognize kapag ikaw ay nate-tempt at mag-set ng boundaries.
 • Maghanap ng taong makakausap tungkol dito at maging accountable regularly.
 • Mag-download ng program sa iyong phone at computer na magfi-filter ng pornographic images.
 • Mag-check ng reviews at ng ratings sa mga movies bago ito panoorin.
 • Mag-patuloy sa pag-pray at hindi mo kailangang maramdaman ang condemnation sa panahon ng iyong kahinaan. Basta’t bumalik ka at ireinforce ang mga bounderies.

 

8. Ienjoy ang pagiging ‘Single’. Kung titignan ang buhay ng isang tao, ang pagiging single ay maikling panahon lamang. Ienjoy ang panahong ito.

Question

Ano ang nae-enjoy mo sa pagiging single?