Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

PaskoKasama Natin Ang Diyos!

Ang Pasko ay kaarawan ni Jesus! Taun-taon tuwing December 25, ipinagdiriwang ng mga tao sa buong mundo ang kaarawan ni Jesus. Ipinagdiriwang natin na ang Diyos ay nagkatawang tao at namuhay katulad natin, upang tayo ay iligtas. Ito ang magandang balita ng Pasko!

Ipinanganak si Jesus!

Bakit ipinagpatuloy pa rin ni Joseph ang pagpapakasal kay Mary?

Paano nalaman ni Mary na siya ay magkakaroon ng batang sanggol?

Paanong naging “Supernatural” (o kahima-himala) ang kapanganakan ni Jesus?

Ilarawan ang bawat pangyayari sa kapanganakan ni Jesus.

Nai-foretold ang kapanganakan ni Jesus sa iba’t ibang paraan.

Ano ang ating matututunan sa kapanganakan ni Jesus ayon sa mga verse na ito?

Kasama Natin Ang Diyos!

Bakit mahalaga ang pangalang “Immanuel”?

Ano ang ibig sabihin ng pangalang “JESUS”?

Bakit ipinadala ng Diyos Ama si Jesus sa mundo?

Ask a Friend

Ano ang ibig sabihin ng Pasko para sa iyo?

May mga nais ka pa bang malaman tungkol sa kapanganakan ni Jesus?

Ipinagdiriwang din natin ang Easter o muling pagkabuhay. Ano sa pagkakaalam mo ang ibig sabihin ng Easter?

Application

Ano ang maaari mong gawin ngayong darating na Pasko para ipagdiwang ang kaarawan ni Jesus?

Anu-ano ang mga gusto mong matanggap mula sa Diyos (sa pamamagitan ng panalangin) ngayong Pasko?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at Kayo’y nagkatawang tao at namuhay ng walang kasalanan. Salamat po sa pagligtas sa akin mula sa aking mga kasalanan! I love you,  Jesus!

Key Verse

Study Topics