Ang Big Three

Clean HeartSinasabi sa Psalm 51:10 “Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.” As followers of Jesus we are called to live with a clean heart — towards God and other people. Having a clean heart will keep us in God’s will and lead towards healthy relationships.

Pagsuri ng Kalinisan ng Puso

Paano natin malalaman ang mga maling bagay na nasa puso natin?

 

 

Bakit hindi maganda na magtanin ng hinanakit sa ating puso?

 

Pano natin mapapanatiling malinis ang ating puso?

Noong unang panahon ng isinulat ang Bible, natutulog ang mga tao pag lubog ng araw.
Sa ating panahon, kelan magandang pagpatawad ng ibang tao?
Ano ang nakakapagbigay ng chance sa demonyo?
Paano natin maiiwasan na mabigyan ng control ang demonyo sa ating puso?

Mula saan natin dapat “i-guard” ang ating puso?
Mayroon bang panahon na hinayaan mong pumasok sa puso mo ang hindi pagpapatawad, hinanakit o galit?

Ask a Friend

Gaano kadalas mong hingin sa Diyos na saliksikin ang iyong puso?
Paano ipinapakita ng Diyos sa iyo ang nilalaman ng puso mo?
Paano ito nakatulong sa iyo?

Application

Gaano kadalas mo dapat suriin ang iyong puso?
Magtabi ng oras bawat gabi upang magdasal, magpatawad ng iba at humingi ng tawad sa Diyos.

Prayer Model

Lord Jesus, salamat sa kapatawaran at sa pagbigay ng paraan upang magkaroon ng malaya at malinis na puso. Sa araw-araw, tulungan Mo ako magpatawad gaya ng pagpatawad mo sa akin.

Key Verse

Ephesians 4:26-27
“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.

Study Topics