Pagdala sa Iba Kay Jesus

Pagpapalakas ng LoobTinutulungan tayo ng encouragement ng Diyos na lumago at magkaroon ng magandang relationship sa mga tao. Bilang church, meron tayong pagkakataoon na maging mahusay na tagapag-palakas ng loob para palakasin ang loob ng bawat isa.

Pinalalakas Ang Ating Loob Ng Diyos at Ng Kanyang Salita

Sa mga sumusunod na scriptures, ilarawan kung paano pinapalakas ng Diyos ang ating loob?

Palakasin Ang Loob ng Bawat Isa

Ayon sa mga sumusunod na scriptures, paano pinapalakas ng bawat isa at loob ng isa’t isa?

Sa tingin mo, bakit ibinigay kay Barnabas ang kanyang palayaw?

Ask

Paano pinapalakas ang ating loob?

Maaari ka bang magbahagi ng kwento kung paano pinalakas ang iyong loob?

Sa tingin mo, bakit mahalaga na palakasin ang loob ng ibang tao?

Application

Ngayong linggo, sa paanong paraan mo mapapalakas ang loob ng ibang tao?

Humingi ng tulong sa Diyos na makakita ng pagkakataon na mapalakas mo ang loob ng ibang tao.

Prayer

Lord, tulungan Mo ako na makakita ng pagkakataon na mapalakas ang loob ng ibang tao. Tulungan Mo ako na magkaroon ng mga idea para ma-bless ang mga tao sa pamamagitan ng aking mga salita. Nais kong mapabuti ang kanilang araw, at mailapit sila sa Diyos.

Key Verse