Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

EstherPara sa Ganitong Pagkakataon

Si Esther ay isa sa mga dakilang babae sa Bible. Siya ay pinili ng hari ng Persia upang maging reyna sa isang bansa kung saan ang kanyang mga kababayan ay pinapahirapan. Nalaman niya ang masamang balak na patayin ang lahat ng Jews. At dahil sa kanyang katapangan, ginamit siya ng Diyos upang mailigtas ang kanyang mga kababayan.

Kinailangang Gumawa ng Malaking Desisyon

Ano ang masamang balak laban sa kanyang mga kababayan?

Nang ibinalita ni Mordecai (tiyo ni Esther) kay Esther ang masamang balak laban sa mga Jews, ano ang una niyang naging sagot?

Ano ang kanyang naging sagot sa pangalawang pagkakataon?

Maaari mo bang ilista ang ilan sa mga bagay na ginawa ni Esther nun mag-decide sya na harapin ang hamon at gawin ang pinapagawa sa kanya? Ano ang mga ginawa niyang paghahanda bago pumunta sa hari?

Nabigyan ng Magandang Payo

Ano ang payo ni Mordecai sa kanya?

Paano siya tinulungan ni Mordecai na maintindihan ang kanilang kalagayan?

Dahil hindi mapawalang bisa ang unang kautusan, ano ang bagong kautusan na ipinayo ni Mordecai?

Naging Mabuti Ang Kinalabasan

Ano ang naging response ng hari ng pumunta sa kanya si Esther?

Ano ang naging response ng hari ng malaman nya ang pakiusap ni Esther?

Ano ang kinalabasan sa huli?

Ask

Ano ang ginagawa mo kapag kailangan mong gumawa ng malaking desisyon?

Application

Ano ang maaari mong matutunan sa halimbawa ni Esther?

Sa susunod na may malaking desisyon kang haharapin, ano ang mga maaari mong gawin para makagawa ng magandang desisyon?

Prayer

Lord, tulungan mo akong makinig sa magagandang payo ng mga taong nirerespeto ko at nagmamalasakit sa akin. Tulungan mo akong maalala na manalangin bago gumawa ng malalaking desisyon.

Key Verse