Attitude

Pag-express ng Passion at Pagma-Mahal natin kay God


Tayo ay nagma-mahal dahil minahal muna tayo ng Diyos, na ipinakita niya sa pamamagitan ng pagpa-padala ng kaisa-isa niyang anak na si Jesus Christ upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng bagong buhay (1 John 4:16, John 3:16).

 

Ang praise and worship ay expression ng pagma-mahal natin sa Diyos. Maaari din natin ipakita ang ating pagma-mahal sa pamamagitan ng pag-share kung sino ba si Jesus at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Ang mga bagay na ito ay dapat maging parte ng ating lifestyle.

Speaking Out

Anong ginawa ng lalaki nang siya ay gumaling?

Ano ang naging impression ng ibang tao sa kanya?

Ano ang nararapat na attitude natin patungkol sa Gospel?

Ano ang maaaring ma-accomplish ng salita ng Diyos?

Worship and Praise

Basahin ang mga sumusunod na verses at sagutan. Sino ang wino-worship natin? Paano tayo nagwo-worship?

Ang Lifestyle ng Passion

A: Mag-worship gamit ang buong katawan

Basahin ang sumusunod na verses at sagutan. Paano tayo magwo-worship gamit ang buong katawan?

B: Pag-sunod sa Diyos

Bilang taga-sunod ni Jesus, ano ang nararapat natin gawin?

Sa ating buhay ngayon, paano natin ito gagawin?

Paano tayo dapat mamuhay?

Ask a Friend

Sa paanong paraan parte ng iyong lifestyle ang pag-worship, pag-praise at pag-speakout?

Application

Kanino mo maaaring ishare ang katotohanan at buhay ni Jesus ngayong Linggo?

Mag-laad ng oras para sa isang kaibigan, pamilya o katrabaho, at ishare ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay ngayon.

Prayer Model

Diyos, Ikaw ay mabuti. You are worthy of our praise and worship. Maraming salamat sa pag-lagay sa akin sa lugar kung saan pwede ako mag-share ng iyong kabutihan at ng gospel sa mga taong hindi pa nakakilala sa Iyo.

Key Verse

Study Tags.