Attitude

Finishing Well: Ang Attitude ng SuccessImportante ang attitude ng tiya-tiyaga kung gusto natin maging successful. Kahit na nasa anong sirkumstanya tayo, kailangan natin gawing priority ang panalong attitude. Ang pag-focus sa finish line ay maaring makatulong upang tayo ay magkaroon ng mabuting attitude at success.

Ang Panalong Attitude

Sino ang fit para sa serbisyo ng kaharian ng Diyos?

Ano ang itsura ng successful attitude?

3 Keys Para Makatapos ng Mabuti

A: Manatiling puno ng vision

Anong nangyayari kapag wala tayong vision?

Paano ito naiba sa buhay na puno ng vision?

 

B: Kumain ng tama at matulog ng mabuti

Ano ang kailangan natin gawin araw araw?

Paano natin ito gagawing parte ng ating routine araw araw?

 

C: Tanggalin na ang plan B

Ano ang mga tasks na kailangan ng focus natin upang matapos ng mabuti?

Pakikipag Tulungan Upang Makita ang Completion ng Vision ni God’s

Ano ang vision ni God?

Alamin at Gamitin ang iyong mga Gifts

Anong gifts tayo dapat nage-excel?

Saan ka gifted?

Paano mo maaaring gamitin ang iyong gifts?

Ask a Friend

Paano ka mapupuno ng vision?

Sa anong paraan ka pwede mag-commit upang matapos ng mabuti?

Application

Parte ka ba ng team sa iyong local church?

Paano mo maaring gamitin ang gifts mo upang tumulong sa team?

Prayer Model

Tulungan niyo po akong magkaroon ng mabuting attitude para makatapos ng mabuti. Tulungan niyo akong panatiliin ang Iyong vision sa aking isipan upang makatapos ng mabuti.

Key Verse

Study Topics