Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Mga Katotohanan Tungkol sa Pundasyon (Part 1)Ang pundasyon ang humahawak at sumasalo ng bigat ng buong building. Habang tumataas ang building, dapat mas malalim ang pundasyon. Kaya naman kapag tinatayo natin ang ating buhay sa isang matatag na pundasyon (salita ng Diyos), habang lumalalim ito, mas bumibigat ang nakakaya nating pasanin. Habang tayo ay nagbabasa, nagjo-journal, nagme-meditate, nagme-memorize, at isinasagawa at isinasabuhay ang salita ng Diyos, mas magiging matatag ang ating pundasyon.

Mga Bato ng Pundasyon ng Kristyano – Part 1

Sino ang pangunahing pundasyon?

Mahalagang pundasyon ang mga turo ng mga Apostles at Prophets.

Ano ang ginawa ng mga mananampalataya?

Bahagi ka ba ng simbahan at ng isang Connect Group?

May gastusin sa pagtatayo ng building. Binilang mo na ba ang kelangan para matapos ito?

Ayon sa verse, sino daw tayo? Ano ang ating itinatayo?

Sino ang nakatira sa atin?

Ask

Paano ka dati natulungan ng pagkakaroon ng mga bato ng pundasyon na ito?

Paano ka nito matutulungan ngayon?

Application

May mga area ba ng aking pundasyon na maaari pang patatagin?

Paano ko mapapatatag ang mga area na ito?

Sama-samang pag-usapan at ipag-pray.

Prayer Model

Lord Jesus, gusto ko magkaroon ng matatag na pundasyon. Humihingi ako ng puso na committed na tumanggap ng iyong salita at i-apply ito sa buhay ko. Nais kong pang patatagin ang buhay ko sa araw-araw at mapuno ako ng kagalakan.

Key Verse