Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Mga Katotohanan Tungkol sa Pundasyon (Part 2)Nakita ng author ng Hebrews na hindi pa mature pa ang mga tao dahil sa kakulangan ng disiplina sa pag-aaral. Imbes na makakapagturo na sila sa iba, kinailangan ulit na may magturo sa kanila ng mga basic principles kung paano mamuhay ang isang Christian. Hindi sila sapat na naturuan, natamnan, o nabigyan ng matibay na pundasyon.

Sinasabi ng author dito kung ano ang mga first principles (pangunahing pundasyon), mga dahilan kung bakit natin sila kailangan, at ang consequences kapag wala ang mga ito sa ating buhay.

Mga Bato ng Pundasyon ng Christian – Part 2

Ano ang mga pundasyon na tinutukoy sa key scripture na ito?

1.

2.

3.

4.

5.

6

Pagpapabaya vs. Paglilinang ng Pundasyong Espiritwal

Ano ang tawag ni Jesus sa mga hindi nagpasakop sa Kanya at sa Kanyang mga utos?

Maaari bang makinig pero hindi sumunod?

Sino ang kikilalanin ni Jesus?

Saan kinumpara ang mga taong nakinig at sinunod ang Salita ng Diyos?

Saan kinumpara ang mga taong nakinig pero HINDI sinunod ang Salita ng Diyos?

Ano ang nangyayari sa isang bahay na walang pundasyon?

Ask

Paano nasubok ang iyong mga pundasyon?

Ano ang masasabi mo sa mga ginawa/reaction mo nung panahong iyon?

Application

Paano sa tingin mo mas magiging matatag ka laban sa mga bagyo ng buhay?

Ano ang natutunan mo ngayon na sa palagay mo ay makakatulong mapatatag ang iyong pundasyon?

Prayer Model

Panginoong Hesus, Lord Jesus, salamat sa Iyong Salita, na tumutulong sa akin harapin ang maraming pagsubok ng buhay. Tulungan mo akong lumago para makatulong ako sa iba.

Key Verse