Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

LangitAng Ating Walang Hanggang Tahanan

Totoo at napakagandang lugar ang Kalangitaan!  Para sa mga nag-accept ng invitation ng Diyos through Jesus, ang Heaven ay isang paraiso at magiging tahanan kung saan tayo ay pwedeng mabuhay habang buhay sa piling Diyos.  Ang katotohanan tungkol sa kung paano makakapunta sa heaven ay napakaganda at dapat i-share natin ito sa iba.

Tunay at Walang Hanggang Tahanan sa Heaven

Paano dinescribe ni Jesus ang heaven?

Bakit natin nasasabi na magiging tahanan natin ang heaven?

Invitation ng Diyos, Choice Natin

Gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay pumunta sa langit, pero hindi tayo makakapunta sa langit kung hindi tama ang ating relasyon sa Diyos. 

.

Anong klaseng lugar ang ating pupuntahan kung hindi tayo makakapunta sa langit?

Sa paanong paraan nagiging choice natin kung saan tayo mapupunta, sa langit o impyerno?

Ano ang ibig sabihin na “sundin ang makitid na daan”

Sabihan ang Iba

Bakit mali na hindi mo i-share sa iba ang tungkol sa heaven at kung paano makakapunta doon?

Yung story bang ito ay nag-motivate sa iyo na sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus? Bakit?

Ano ang pwede nating i-expect bilang resulta ng pagsunod kay Jesus at pag-share sa iba about the Good News?

Ask a Friend

Paano ka makasisiguro na makakapunta ka sa heaven?

May iba ka pa bang tanong tungkol sa kung ano ang mangyayari sa atin pag namatay tayo?

Application

Ano ang pwede nating gawin para matulungan ang ibang tao na makarating sa heaven?

Prayer Model

Father in heaven, nagpapasalamat ako sa iyo na may isang totoo, at walang hanggang tahanan para sa akin sa langit.  Humihingi ako ng opportunity na

Key Verse

Study Topics