Pagdala sa Iba Kay Jesus

Pagtulong sa mga Tao sa Pamamagitan ng Panalangin at ng Salita ng DiyosMay Buhay at Kapangyarihan

Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos nang walang pagbabahagi ng kapangyarihan ng Diyos ay tulad nang pagbibigay ng cake sa iyong mga bisita pero hindi mo sila hahayaang kainin un cake. Maganda na ibahagi natin ang salita ng Diyos nang may tapang at sa paraan na makakatulong sa pagbabago ng buhay ng tao. Magbabago at pagpapalain ang kanilang buhay kapag nalaman nila ang salita ng Diyos at naranasan nila ang kapangyarihan ng panalangin.

Ang Kahalagahan ng Salita ng Diyos

Sa mga sumusunod na scriptures, ano ang nagagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng tao? Magbigay ng mga halimbawa.

Si Paul Bilang Isang Halimbawa

Ang mga sumusunod na halimbawa ay nagpapakita kung paano nag-minister si Paul sa mga tao.

– Nagbibigay ng lakas at pag-asa ang salita ng Diyos.
– Pinangungunahan ng Holy Spirit.

Ayon kay Paul, bakit mas mahalaga na mag-share gamit ang simpleng salita?

– Huwag matakot na tawagin ang kasalanan na “kasalanan.”

Ano ang tawag ni Paul sa kasalanan?

– Huwag isipin na kelangan malaman ang bawat detalye. Mag-focus lang sa pinaka-issue.

Batay sa halimbawa, ano sa palagay mo ang pinaka-issue?

– Huwag ayunan ang mga negatibong saloobin, pagkaawa sa sarili, o maling kaisipan.

Prayer

Sa mga sumusunod na scriptures, ano ang mga nagagawa ng panalangin sa buhay ng tao? Magbigay ng mga halimbawa.

Ask

Maaari ka bang magbahagi ng isang kuwento tungkol sa pag-serve sa ibang tao gamit ang Salita ng Diyos?

Paano mo malalaman kung ano ang dapat mong ibahagi mula sa salita ng Diyos at panalangin sa kahit anong sitwasyon?

Application

Paano ka magiging handa sa mag-serve sa mga tao gamit ang salita ng Diyos at panalangin?

Anong mga pagkakataon ang maaari mong gawin ngayong linggo?

Prayer

Lord, tulungan mo akong mag-serve sa mga tao gamit ang iyong iyong salita at panalangin. Salamat sa halimbawa ni Paul ng pagmamahal, katapatan at kapangyarihan ng Holy Spirit. Hangad ko na gumalaw ang iyong salita at panalangin sa buhay ko ayon sa iyong kalooban.

Key Verse