Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Paano Ako Magiging Fruitful?Palaguin

Tinawag tayo ng Diyos na maging fruitful! Pinili nya tayo na tanggapin ang fruitful nature at ang purpose Nya para palaguin ang buhay natin ang kanyang kaharian. Ito ay isang malaking hamon ngunit ito rin ang pinakamahalaga at kapakipakinabang na bagay na makakamit natin sa ating buhay.

Nagbubunga

Ano ang ginagawa ng Diyos upang lahat ng sanga ay nagbubunga?

Paano tayo manatiling namumunga?

Paano natin maibibigay ang karangalan sa Ama at ipakita na tayo ay Kanyang disciples?

May Bunga vs Walang Bunga

Sa mga sumusunod na verses, ano ang maaari nating matutunan tungkol sa pagpapahalaga ng Diyos sa pagiging mabunga?

Bakit Dapat Maging Mabunga?

Para saan tayo pinili at tinawag?

Paano mapapalakas ng verse na ito ang loob ng mga taong pakiramdam nila ay hindi sila namumunga?

Ano ang inilalarawan nitong parable na ito?

Bakit tayo dapat ma-encourage na ipagtuloy na i-scatter ang mga binhi?

Ask

Ano para sa iyo ang ibig sabihin ng pagiging mabunga?

Application

Ano ang dapat mong gawin para mas maging mabunga ang iyong buhay?

Prayer

Lord, tulungan Mo ako maging mabunga. Salamat at binibigay mo ang lahat ng aking kailangan upang maging mabunga. Gusto kong magkaroon ng naguumapaw na bunga upang makatulong sa iba na maging mabunga din.

Key Verse

Study Topics