Ang Big Three

Pagtatala sa Journal


Pagdinig sa Salita ng Diyos

Makakaasa tayong makikipag usap satin si God araw araw, or kung gaano man natin kadalas basahin ang Bible. Ang Journaling ay ang pag-sulat ng personal application ng salita ng Diyos sa buhay natin. Tunay na ieencourage tayo ng salita ni God at tutulungan nito tayong lumago.

Ang Salita ng Diyos

Paano tayo ma-iencourage at ma-inspire ng sumusunod na verses para basahin ang salita ni God?

Pakikinig sa Diyos

Kailangan natin mag-hangad ng salita ng Diyos para makareceive tayo ng salita galing kay God.

Basahin ang sumusunod na verse: Ano ang kailangan nating iinvolve sa pag-basa ng Bible? Mag-bigay ng example kung paano ito gawin.

Pre-Journaling Prayer Model

Magandang idea na mag-pray muna bago mag-basa ng Bible, “Jesus, kausapin mo ako ngayon.”

Journaling Activity

Start by reading the New Testament. Magandang introduction ang The book of Mark sa pag-babasa ng Bible.

Date:

Title / Theme: (sagutan sa huli)

Verse:

Application / Prayer:

Pagusapan Natin

Ano ang sinabi sa’yo ng Diyos sa nabasa mong verse?

Application

Ano ang kailangan mong gawin para makasanayan mag-journal araw-araw?

Prayer Model

Mag-dasal tungkol sa kung ano ang natutunan mo sa binasa mo ngayong araw.

Key Verse

Study Topics