Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Ang Pagpatong ng Kamay: Part 2Sa tuwing ipinapatong natin ang ating mga kamay sa ibang tao, ang ating mga kamay ay nagiging parang kawad ng kuryente na nakakabit sa Diyos. Nai-impart natin ang gawa ng Diyos sa kanila. Dahil ang pagpatong ng kamay para sa mga tao at sa next generation, importante na tayo na manatiling connected sa Diyos.

Ang Pagpatong ng Kamay Ay:

6. Para I-impart ang Spiritual Gifts

Ang pag-prophesy kasama ang pagpatong ng kamay ay paraan para ibahagi ang spiritual gift.

Alamin at pag-usapan ang iyong mga spiritual gifts at kung papaano mo ito magagamit sa pagpapalago ng church.

Sama-samang mag-pray at hilingin sa Diyos na lumago ka sa area ng iyong spiritual gift.

7. Para Ibahagi ang Blessing

Ang mga sumusunod na example ay nagpapakita ng pagbabahagi ng blessing mula sa pagpatong ng kamay at sa pag-abot ng kamay sa ibang tao kahit hindi talaga nahawakan.

Paano na-bless ang mga tao sa mga examples na ito?

8. Para sa Pagbigay ng Authority na Isagawa ang Ministry

Maaaring magtalaga ang mga leaders ng church ng mga taong puno ng Holy Spirit na tumulong sa mga ministries sa loob ng church.

Paano sila nag-serve sa church?

Ang pagtatalaga ng mga leaders sa ministry ay isa ring proseso ng identification.

Bakit nagbigay ng babala si Paul sa madaliang pagtatalaga ng mga leaders?

Ask

Pag-usapan at alamin ang mga spiritual gifts na na-impart sayo.

Application

Sa iyong palagay, paano mo magagamit ang iyong mga gifts and passion sa pag-serve sa local church at matulungan itong lumago?

Prayer Model

Lord Jesus, ipatong mo ang Iyong mapagpalang kamay sa aking buhay. Ipakita mo sa akin ang mga spiritual gifts na binigay mo sa akin. Tulungan mo ako na gamitin ang mga ito para ibahagi ang blessings sa iba para sa Iyong kaluwalhatian.

Key Verse

Study Topics