Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Pag-overcome Sa TakotSa pamamagitan ng Faith

Hindi tayo dapat matakot!  Makapangyarihan ang ating Diyos!  Kasama natin ang Diyos at lagi Nya tayong binabantayan. Habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, lalago ang ating pananampalataya at ma-o-overcome natin ang ating mga takot!

Pananampalataya sa Diyos

Bakit hindi dapat tayo matakot?  Basahin ang mga sumusunod na verse at sagutan:

Ano ang ibinigay sa atin ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng mga ito sa buhay natin?

Paano nakakaapekto ang perfect na pag-ibig ng Diyos sa atin?

Pananampalataya sa Salita ng Diyos

Ano ang dapat nating gawin sa salita ng Diyos?  Bakit dapat tayo magpakatapang?

I-match ang iba’t ibang takot sa katotohanan ayon sa salita ng Diyos.

Masamang Balita 

Mga tao

Panahon ng kagipitan 

Kamatayan

Panganib, Karamdaman 

Pang-hinaharap 

Panghuhusga 

Pagsasalita 

Kalamidad 

Ask a Friend

Pwede ka bang mag-share ng story katagumpayan laban sa takot?

Paano mo ito napagtagumpayan?

Application

Anu-ano ang mga kinatatakutan natin?

Paano natin ito mapagtatagumpayan?

Bakit natatakot pa din tayo?

Ano ang dapat nating gawin?

Ano ang takot na gusto mong i-overcome this week?

Paano natin mae-encourage ang ibang tao kapag sila ay nakaka-experience ng takot?

Prayer Model

Amang nasa langit, Ikaw ay mabuti at makapangyarihan. Ako ay nagpapasalamat dahil kasama kita. Ako ay nagpapasalamat na dahil sa paniniwala ko sa Iyong Salita, wala ako dapat ikatakot sa anumang bagay.

Key Verse

Study Topics