Pagdala sa Iba Kay Jesus

Pag-Raise Up ng LeadersSa loob ng 3 taong ministry ni Jesus, nakita ng kanyang mga disciples ang lahat ng kanyang ginawa at kung paano sya nag-serve at nag-minister sa mga tao. Sa pagsunod sa mga halimbawa na ginawa ni Jesus at sa kapangyarihang galing sa Holy Spirit, naging effective sa pag-minister ng gospel ang mga disciples kahit saan sila pumunta. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Salita ng Diyos at ng mga himala at nakakabilib na bagay na nangyari, naitatag nila ang unang simbahan.

Ipakita sa Kanila Kung Paano

Basahin ang mga sumusunod na scriptures at sa pamamagitan ng ilang salita, ilarawan kung paano naging halimbawa si Jesus sa kanila.

Turuan at Sanayin Sila

Anong mga payo at pagsasanay ang ibinigay ni Paul kay Timothy?

Ayon kay Paul, paano daw dapat magturo si Timothy sa iba?

Anong mga skills ang maaari nating makuha mula sa Salita ng Diyos?

Bigyan Sila ng Kapangyarihan

Ayon sa authority na ibinigay kay Jesus, ano ang ipinagawa ni Jesus sa kanyang mga disciples?

Ano ang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga disciples bago niya sila isugo?

Paano nila natanggap ang kapangyarihan?

Para saan ang kapangyarihan?

Ano ang naging kahulugan sa kanila ng pagpatong ng kamay?

Ask

Paano ka lumago bilang isang disciple / leader?

Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng isang bagay na ginawa mo upang makatulong lumago ang iba sa kanyang pagiging leader?

Application

Ano ang natutuhan mo tungkol sa pagiging leader, at anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang lumago pa ang iyong leadership?

Prayer

Lord, salamat sa iyong halimbawa ng leadership, and salamat sa mga taong inilagay mo sa buhay ko para i-disciple ako at i-train ako na maging isang leader. Tulungan mo ako na tulungan ang iba na lumago ang kanilang faith at nang sila rin ay maging leader.

Key Verse

Study Topics