Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Dinesign ni God ang SexSa Bible, pag sinabi “one flesh” or “pagiging isa”, ang ibig sabihin nito ay tungkol sa Sex. Ang sex ay pagsasama ng body, soul at spirit. Ito ay ang pag-le-let go at pag-she-share ng mga pangarap mo, mga gusto mo sa buhay, lakas mo at pagmamahal mo sa asawa mo, pagbigay sa kanya ng pinaka-mahalagang regalo – ang SARILI MO. Ang sex ay isang paraan ng communication, pagsasabi ng “I Love You” sa pinaka-intimate na paraan. Ginawa ni God ang sex para ang “dalawa” ay maging “isa” sa marriage. Ang sex ay special na regalo ni God sa iyo.

Ang Blessing ng Marriage

Paano bine-bless ni God ang marriage?

Pananatiling Pure Sexually

Paano tayo mananatiling pure sexually?

Bilang mga lalaki at babae, paano natin mapo-protect ang sarili natin mula sa pornograhy?

Ang pornography sa marriage ay parang nag-i-introduce ng 3rd party sa inyong buhay mag-asawa.

Bakit kelangan iwasan ng mag-asawa ang pornography?

Anong encouragement or payo ang makukuha mo mula sa mga verses na ito?

Pano tayo tinutulungan ni God mag-deal sa tukso?

Paano tayo makakatanggap ng lakas?

Nag-iisa ba tayo sa struggle na ito?

Bakit importante na makilala natin un Creator natin?

Paano dapat tayo makitungo sa same gender at opposite gender?

Ano ang role ng Holy Spirit?

WALANG intention si God na kunin ang sex mula sa atin. Gusto lang tayo i-protect ni God, para sa tamang panahon, maaari natin matanggap ang regalo ng sex sa ayon sa plano nya – MASAYA! Walang takot, insecurity, pain o kahihiyan.

Sa tingin mo, bakit importante ang sexual purity kay Joseph?

Ask a Friend

Gaano ka-importante ang sexual purity sa iyo? Baket?

Application

Nakahingi ka na ba ng tulong kay God para manatili kang sexually pure?

Paano mo magagawang priority are sexual purity sa buhay mo?

Prayer Model

Lord, gusto ko ikaw maging number one sa buhay. Gusto kitang makilala at sumunod sa iyo. Tulungan mo ako sa sexual purity. Tulungan mo ako na magkaroon ng vision ng magandang marriage kung saan makakapagbigay ako at makakatanggap ng regalo ng sex ng may joy.

Key Verse

Study Topics