Ang Big Three

Simpleng Prayer


Pakikipag-usap  sa Diyos

Ang panalangin o pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. Tulad ng komunikasyon na mahalaga sa anumang klaseng relasyon, ito rin ay kailangan sa ating relasyon sa Diyos. Nais ng Diyos na laging makipag-usap sa atin sa lahat ng oras.

Paano nag-pray si Jesus? (The Lord’s Prayer)

 • Paano tayo dapat mag-pray?
 • Paano tayo HINDI dapat mag-pray?

Ano ang dapat nating ipanalangin? Isulat ang mga verses na naaayon sa mga sumusunod na pamagat.

 • 1. Para Parangalan ang Diyos
 • 2. Para sa kaharian ng Diyos at sa iba
 • 3. Para sa iyong sarili
 • 4. Pagpapatawad (Malinis na puso)

Mabisang Panalangin (Prayer)

Paano natin magagawang mabisa at epektibo ang ating panalangin?

Gawing Panalangin ang iyong mga iniisip

Gawing Bahagi ng Pamumuhay ang Panalangin

Paano natin magagawang panalangin ang ating mga iniisip?

 • Gaano kadalas tayo dapat mag-pray?
 • Tuwing kailan tayo dapat mag-pray?

Ask a Friend

 • Tuwing kailan at saan ka nananalangin? Anu-ano ang madalas mong ipinalangin?
 • May iba ka pa bang katanungan tungkol sa panalangin?
 • Anong oras at saang lugar ang pinaka the best para sayo sa pag-pray?
 • Nagkaroon ka na ba ng kasagutan sa iyong mga panalangin?

Application

 • Mag-isip ng isang bagay na dapat natin ipagpasalamat at papurihan ang Diyos. (e.g. for saving me).
 • Mag-isip ng isang tao dapat mong ipanalangin. (e.g. a family member or friend).
 • Mag-isip ng isang bagay na gusto mong ipanalangin sa Diyos. (e.g. an exam coming up).

Prayer Model

Lord Jesus, salamat sa Iyo dahil pinakikinggan mo ang panalangin ko at may magagawa kang sagutin ang aking mga panalangin. Inihahabilin ko ang aking panalangin sa Iyo.

Key Verse

Study Tags.