Attitude

Pagiging Matatag at Malakas


Madalas tayo maka-experience nang mga challenging situations. Ang sabi sa John 10:10, “The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full.” Ang nabanggit na magnanakaw dito ay ang devil. Pero hindi natin kailangan mag-patalo! Dahil ang sabi sa kasunod na verse, “Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.” Si Jesus ang nag-sasalita dito. Kapag nag-focus tayo kay Jesus, magkakaron tayo nang mabuting attitude, mas magiging matibay tayo, at tayo’y lalagong malakas.

Tayo ay Nasa Laban – Pero Hindi Laban sa Tao!

Sino ang kalaban natin?

A: Huwang mong bigyan nang pagkakataon ang kalaban.

Hindi tayo kayang lokohin ni Satan. Bakit?

Anong mga paraan ni Satan para lokohin tayo?

Anong mga bagay ang nag-tutulak satin magkasala?

Bakit importanteng magpatawad?

Ano ang tinatayuan niya sa situation na ito?

Anong nangyari sa tao dito sa scripture na ito?

B: Bigyan mo ang sarili mo ng advantage

Anong mangyayari sa devil kapag inatake niya tayo?

Sino ang dapat natin lapitan sa gitna ng pangangailangan? Bakit?

Anong mangyayari kapag tinatagan natin ang ating yapak?

Pagusapan natin

Ano ang mga posibleng atakihin sa buhay natin ng kaaway?

Mayroon bang hawak na foothold ang kalaban sa buhay mo?

Application

Paano makakatulong si Jesus sa buhay mo dito sa mga area na ito?

Prayer Model

Jesus, alam mo ang mga pinagdadaanan ko. Tulungan mo akong magpakatibay. Bigyan mo ako ng lakas para magkaron ng mabuting attitude.

Key Verse

Study Topics