Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Baptism sa Holy Spirit


Ang pangunahing ebidensya na ang isang tao ay puno ng Holy Spirit, ay sa pagde-demonstrate ng kakayahan sa ministry sa pamamagitan ng pagsa-salita. Kasama dito ang pagsa-salita sa Tongues, mag-prophecy, pag-awit, pag-preach, pag-proclaim at pag-salita ng walang takot. Ang pagiging puno ng Holy Spirit ay isang tuloy tuloy na experience. Ito ay isang lifestyle. Pinupuno tayo ni God ng Holy Spirit para magkaroon tayo ng kakahayan mamuhay ng mabuti at mag-minister sa iba.

Sino Ang Holy Spirit?

A Person – katumbas ni Jesus at ng Father

Pangako

Regalo

Marka ng Pag-aari

Garantiya

Deposito

Companion

Counselor

Ang Katotohanan

Para Saan Ang Holy Spirit?

Ano Ang Mga Resulta?

Ang salitang Greek at ang meaning nito (tense) ay pinapakita sa loob ng brackets [ ].

Si Elisabeth ay napuno ng Holy Sprit.
[Pletho — mapuno, ma-supplyan] → Siya ay nag-prophecy.

Ang Holy Spirit ay na kay Simeon.
[Ep — upon] → Siya ay nag-prophecy.

Si Jesus ay puno ng Holy Spirit.
[Pleres — Mapuno] → Siya ay nag-turo, nage-empower.

(Disciples) ay dadamitan, may kasamang power.
[Enduo — to come upon, pag-lubog] → kakahayahan para sa ministry.

Si Peter ay napuno ng Holy Spirit.
[Plestheis — Napuno ng oras na iyon] → Siya ay nag-preach.

Dumating ang Holy Spirit sa kabahayan ni Cornelius.
[Epipipto — pag-dating, pag-bagsak] → Nagsalita in Tongues, pinuri ang Diyos.

Ang mga disipulo ay napuno ng Holy Spirit.
[Pleroo (iterative tense) — muling napuno o patuloy] → Nag-salita, naniwala ang marami.

Sino Ang Makakatanggap ng Holy Spirit?

Gaano Kadalas Maaaring Mapuno Ang Mga Tao Ng Holy Spirit?

Para Saang Ang ‘Tongues’?

Bakit mas nakakabuti ang mga salitang naiintindihan at ang pag-prophecy kaysa speaking in ‘tongues’ sa publiko?

Ask a Friend

May mga katanungan ka ba tungkol sa Holy Spirit?

Application

How can we receive the Holy Spirit?

Prayer Model

Holy Spirit, halika at tumira sa sa loob ko, punuin mo ako ng Iyong power para makapag-minister sa iba.

Key Verse

Study Tags.