Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

PananampalatayaAng pananampalataya ay kamalayan mula sa Holy Spirit na mangyayari ang mga hindi natin nakikita. Ganito ang sabi sa Bible:

Ang revelation na ito ay sinusundan ng aksyon. Ang pananampalataya ay isang action word, at ito ang pundasyon ng ating pananampalataya kay Jesus.

“Ama Ng Pananampalataya”

Ayon sa bible, si Abraham ay ang “Ama ng Pananampalataya”. Nakatanggap siya ng pangako mula sa Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa, at kahit ang pagkakaroon ng anak ay mukhang imposible para sa kanilang mag-asawa, pinili niyang maniwala na tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako.

Si Abraham ay magandang halimbawa para sa atin! Basahin ang tungkol sa kanyang pananampalataya dito sa Romans 4:13-21.

.

Paano niya natanggap ang pangako?

Ano ang kondisyon ng katawan ni Abraham at Sarah?

Paano tumugon si Abraham sa kabila ng kondisyon ng kanilang katawan?
Ano ang itinuturo nitong story tungkol sa pananampalataya?

Tungkol sa Pananampalataya

Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya?

Paano natin matatanggap ang kaligtasan?

Paano dapat mamuhay ang mga righteous?

Paano natin mapapalakas ang ating pananampalataya?

Ang mga miracles ay nagbibigay ng Kaluwalhatian sa ating Ama at tumutulong na madagdagan ang ating pananampalataya.

Ano ang dapat na kasama ng pananampalataya?

Ano ang nangyayari kapag tine-test ang ating pananampalataya?

Ask

Nabigyan ka ba ni God ng verse o pangako galing sa bible?

Ano ang kailangan mo upang matanggap ang mga pangako ni God?

Application

Paano ko personally mapapalakas ang aking pananampalataya?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat na ang Iyong Salita ay totoo. Pinanghahawakan at pinaniniwalaan ko na sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan ay matutupad ang Iyong mga pangako sa aking buhay.

Key Verse