Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Ang Huling JudgmentAng Huling Judgment, na kilala rin bilang, ‘The Great White Throne Judgment,’ ay kung kailan makikita at ipapaunawa sa lahat kung bakit ang ilan ay mapupunta sa “lake of fire.”

.

Ano Ang “Lake of Fire?”

Kilala rin bilang “Gehenna,” ay isang tunay na lugar. Paano ito idini-discribe sa mga sumusunod na scripture?

Saan Nakabase ang Judgement na Ito?

Magka-karoon Ba Ng Iba’t Ibang Degrees Ang Judgment?

Ipaliwanag Ang Judgment para sa:

Lahat ng tao sa labas ng Israel (Gentiles)

Ang Jews

Ang mga nakarinig ng Gospel at tumanggi dito

Ask

May mga katanungan ka ba tungkol sa Final Judgment?

Application

Bakit importante ang mga katotohanan na ito para sa atin?

a)

Ano ang ibig sabihin ng Takot Sa Diyos?

 

b)

Paano nito ako ginigising sa aking responsibilidad?

 

c)

Paano ako magre-rejoice sa aking salvation?

Prayer Model

Lord Jesus, maraming salamat para sa aking salvation. Tulungan mo akong mamuhay ng aware sa aking responsibilidad, motivated na mamuhay upang ipagbahagi sa iba ang tungkol sa iyong Grace.

Key Verse

Study Topics