Pagtatatag ng Matibay na Pundasyon

Ang Bunga ng PagsisisiKapag sinubukan natin magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon nang walang pagtalikod sa ating kasalanan, ito ay magtatapos sa pagkukunwari. Kapag sinubukan nating alisin ang kasalanan nang hindi bumaling sa Diyos, ito ay magtatapos sa kabiguan, kawalan ng pag-asa at legalism. Ang pagsisisi ay ang paghanda ng puso natin para sa Diyos. Dapat munang alis ng Diyos lahat ng labi at dead works bago Siya makakapagtanim ng mabubuting seeds na magbibigay ng magandang bunga.

Meron Dapat Bunga Ang Pagsisisi

Dapat ba meron tayong nakikitang pagbabago sa buhay ng isang tao?

Paano?

Paano natin makikilala ang isang mabuting puno (tao)?

Kailangan mo bang magsisi at magkaroon ng magandang bunga kahit na ikaw ay lumaki sa isang Christian family?

Ginawa tayo para saan?

Lagi nating tatandaan na hindi ang paggawa ng mabuting bagay ang magliligtas sa atin, pero tayo ay iniligtas upang gumawa ng mabubuting bagay.

Ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa liwanag?

Ano ang bunga kapag namuhay sa liwanag?

Mahalaga na magkaroon tayo ng pusong nagpapasalamat at nagmamahal sa Diyos, marami man o konti ang ating kasalanan na pinatawad ng Diyos.

Ano ang masasabi mo sa kapatawaran ng Diyos?

Anong klaseng bunga ang binibigay ng Spirit?

Pagsisisi mula saan?

Ano ang babala?

Paano tayo nilinis, ginawang banal, at ginawang matuwid?

Ask

Mula noong nagsisi at tinanggap ang kapatawaran ng Diyos, anu-anong klaseng ng mga bunga ang nakikita mong lumalago sa iyong buhay?

Application

Nais mo bang maging mas mabunga?
Ano ang maaari mong gawin para mas lalong maging mabunga ang iyong buhay?

Prayer Model

Lord Jesus, lumalapit ako sayo ng may bukas ang puso. Nagsisisi ako sa lahat ng aking kasalanan, at nagpapasalamat sa iyong kapatawaran, at humihingi ng tulong upang para baguhin ako at maging mas mabunga.

Key Verse

Study Topics