Pagdala sa Iba Kay Jesus

Ang Dakilang UtosAng Utos ni Jesus

Bago pumunta si Jesus sa langit, inutusan niya ang kanyang mga disciples na ipagpatuloy ang kanyang mission – na gawin disciples ni Jesus mga lahat ng mga tao. Gustong makipag-partner ng Diyos sa atin sa kanyang dakilang mission na madala ang Magandang Balita sa lahat ng mga bansa at gawing disciples ang mga tao.

Ipadala!

Bakit mahalaga na ipadala ang mga tao?

Paano hinanda ni Jesus ang mga disciples at binigyan nya ng authority bago nya sila ipinadala?

Saan?

Saan dinala ni Jesus ang Magandang Balita?

Paano inempower ni Jesus ang kanyang mga disciples bago sila ipinadala? Saan nya sila ipinadala?

Bakit?

Ano ang layunin ni Jesus sa pagtawag niya sa mga disciples?

Paano?

Ang ang instructions ni Jesus kung paano gawin disciples ang mga tao?

Ano ang ipinangako ni Jesus sa kanyang mga disciples?

Ask a Friend

Ano ang mga bagay na pwedeng maka-distract sa atin para hindi natin magawa ang utos ng Diyos satin?

Application

Ano ang pwede mo maging response sa utos ni Jesus? Paano mo ito magagawang part ng pang-araw-araw na pamumuhay?

Prayer

Lord, tulungan mo ako na i-share sa mga tao ang Magandang Balita tungkol sa kung ano ang ginawa mo para sa akin. Tulungan mo ako na maging confident at gawing disciples mo ang mga tao, lalo na ang mga tao kung saan ako namumuhay.

Key Verse

Study Topics