Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Napariwarang Anak


Ang Pagmamahal ng Isang Ama

Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa napariwarang anak para ipakita kung gaano Niya tayo kamahal at kung paano Niya tayo gustong tanggapin kapag nagbalik-loob tayo sa Kanya.

Nagsarili ng Landas ang Anak

Anong klaseng tao ang bunsong anak?

Ano ang ginawa ng bunsong anak? Ano ang nangyari sa kanya?

Natauhan ang Anak

Bakit siya nagdecide na umuwi sa bahay ng kanyang ama?

Ano ang ginawang kasalanan ng anak laban sa kanyang ama at sa Diyos?

Anong klaseng pagtanggap ang inasahan niya sa kaniyang pag-uwi?

Tinanggap Muli Bilang Isang Anak!

Ano ang ginawa ng anak nang ma-realize niya na nagkasala siya?

Tinanggap ba ng ama ang kaniyang anak? Paano natin ito alam?

Ano ang masasabi  mo tungkol sa ama?

Ask a Friend

Maari ka bang mag-share ng kwento tungkol sa pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos?

Ano ang masasabi nyo tungkol sa kwento?

Maitutulad ba natin sa totoong buhay ang kwentong ito?

Application

Ano ang pwede nating gawin para bumalik sa Diyos?

Gusto mo bang makatanggap ng ganitong klase ng kapatawaran?

Prayer Model

Diyos Amang nasa langit, salamat dahil mahal Mo ako at lagi Kang handang magpatawad at tanggapin ako bilang Iyong anak. Nakakamangha ang Iyong pagmamahal!

Key Verse

Study Topics