Ang Isipan

Ang Kaisipan ng Diyos

Ang Salita ng Diyos ay maraming sinasabi about the way we think.  Binigyan tayo ng Diyos ng new life at new mind.  Kailangan nating i-allow ang Salita ng Diyos ang magchange ng ating pag-iisip at way of life.

Baguhin and Iyong Pag-iisip

Paano nakakaapekto ang mga bagay na kumokontrol sa pagiisip natin?

Paano tayo binabago ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin?

Paano naiiba ang pag-iisip ng Diyos sa atin?

Ano ang mga naiisip ng Diyos tungkol sa atin?

Mabuting Pagiisip

Bakit hindi natin kailangan mag-alala?

Kung ang thinking natin ay sa pamamaraan ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan at malalaman natin ang kalooban ng Diyos. (Philippians 4:9, Romans 12:2)

.

I-match ang mga sumusunod na verses sa mga bagay na dapat nating iniisip.

Kalangitan, Kawalang-hanggan (eternity)

Salita ng Diyos

Pangako ng Diyos

Ibang Tao

Pag-encourage ng Iba

Mabubuting Bagay

Pag-usapan Natin

Pwede ka bang mag-share ng story kung paano nag-bago ang iyong thinking?

Ano ano ang mga pwede mong gawin para hindi makapag-isip ng mali?

Application

Anong part pa ng thinking mo ang kailangang baguhin?

Anong verse ang pwede mong i-apply sa kailangan pagbabago?

Prayer Model

Father God,

salamat dahil binigyan mo ako ng bagong buhay at bagong kaisipan. Tulungan mo akong baguhin kung paano ako mag-isip habang pinag-aaralan ko ang Iyong Salita.

Key Verse