Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang IsipanAng Kaisipan ng Diyos

Ang Salita ng Diyos ay maraming sinasabi about the way we think.  Binigyan tayo ng Diyos ng new life at new mind.  Kailangan nating i-allow ang Salita ng Diyos ang magchange ng ating pag-iisip at way of life.

Baguhin and Iyong Pag-iisip

Paano nakakaapekto ang mga bagay na kumokontrol sa pagiisip natin?

Paano tayo binabago ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin?

Paano naiiba ang pag-iisip ng Diyos sa atin?

Ano ang mga naiisip ng Diyos tungkol sa atin?

Mabuting Pagiisip

Bakit hindi natin kailangan mag-alala?

Kung ang thinking natin ay sa pamamaraan ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan at malalaman natin ang kalooban ng Diyos. (Philippians 4:9, Romans 12:2)

.

I-match ang mga sumusunod na verses sa mga bagay na dapat nating iniisip.

Kalangitan, Kawalang-hanggan (eternity)

Salita ng Diyos

Pangako ng Diyos

Ibang Tao

Pag-encourage ng Iba

Mabubuting Bagay

Pag-usapan Natin

Pwede ka bang mag-share ng story kung paano nag-bago ang iyong thinking?

Ano ano ang mga pwede mong gawin para hindi makapag-isip ng mali?

Application

Anong part pa ng thinking mo ang kailangang baguhin?

Anong verse ang pwede mong i-apply sa kailangan pagbabago?

Prayer Model

Father God,

salamat dahil binigyan mo ako ng bagong buhay at bagong kaisipan. Tulungan mo akong baguhin kung paano ako mag-isip habang pinag-aaralan ko ang Iyong Salita.

Key Verse