Paglago ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Kapangyarihan ng mga Salita


Ang Dila

Inilalarawan sa bible na ang dila ay isang maliit pero makapangyarihang parte ng ating katawan. Maaari itong makaapekto nang malaki, maganda o hindi, sa ating buhay at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya makabubuti na matutunan natin kung paano i-control at piliin ang sasabihin natin.

Mga Salita

Basahin ang mga sumusunod na scriptures at gumawa ng comparison ng mga mabubuti at masasamang salita.

Lumalabas sa ating mga salita kung sino tayo. Ayon sa scripture na ito, ano ang connection ng ating mga salita at ating puso?

Paano nabe-bless ang mga taong may control sa kanilang dila?

Paano tayo makakaiwas sa gulo?

Paano?

Tama ba na sa isang bibig nanggagaling ang pagpapasalamat at pagsusumpa?

Anong uri ng karunungan ang sinasabi dito? Ano ang tatlong pinagmumulan ng inggit at pagkamakasarili.

Anong klaseng karunungan ang kailangan natin? Ilarawan ito.

Mga Salitang Nagdadala ng Biyaya

Ipaliwanag kung paano nagdadala ng biyaya ang ating mga salita.

Ask

Madali ba o mahirap i-control ang iyong dila?

Maaari ka bang magbahagi ng kwento kung paano mo natutunan ang kahalagahan ng pag-control ng dila?

Application

Paano mo maisasabuhay ang mga natutunan mo sa araling ito?

Ano ang maaari mong gawin ngayong linggo upang makapagbigay biyaya ka sa isang tao sa pamamagitan ng iyong mga salita?

Prayer

Lord, tulungan mo akong i-control ang aking dila. Nais kong maging isang taong nagbibigay biyaya sa mga tao sa pamamagitan ng mga mabubuting salita.

Key Verse