Pagsimula ng Aking Relationship Kay Jesus

Baptism Sa TubigPagpapakita ng Iyong Pananampalataya

Ang ibig sabihin ng pagpa-Baptize ay paglulubog sa tubig. Sa Bible, maraming tao ang nagpa-baptize para ipakita na nag-decide sila na baguhin ang buhay nila. Nagpapa-baptize ang mga Christians bilang pagsunod kay Jesus, at pagpapakita sa mga tao na sila ay naniniwala kay Jesus.

Ang Baptism sa Bible

Bakit hiniling ni Jesus na siya ay i-baptize?

Anong nangyari nang si Jesus ay nagpa-baptize?

 

Para kanino ang baptism?

Ang Kahulugan ng Baptism?

Anong mangyayari kapag tayo ay nagpa-baptize sa tubig? Ano ang ipinapakita nito?

Ang Utos na Magpa-baptize

Bakit dapat natin kailangan magpa-baptize?

Mga Pagpapapala ng Baptism

Maaari kang mag-celebrate at magalak dahil pinalaya ka na ng Diyos sa mga kasalanan mo at mayroon ka nang bagong buhay at katagumpayan (victory) kay Jesus.

Sa paanong paraan ka mabe-bless kapag pinakita mo ang faith mo sa mga tao?

Ask a Friend

Paki-share ang experience mo nang magpa-baptize ka. Bakit, kalian, at saan ka nagpa-baptize?

Mayroon ka bang ibang tanong tungkol sa baptism?

Application

Kung naniniwala ka kay Jesus pero hindi ka pa na nagpapa-baptize sa tubig, mag-decide ka nang magpa-baptize.

Prayer Model

Lord Jesus, tulungan mo ako na maintindihan ang ibig sabihin ng baptism at tulungan mo akong mag-decide na magpa-baptize.

Key Verse