Pagpapatibay ng Aking Relationship Kay Jesus

Ang Ating Bagong Pagkatao Kay ChristSa Matthew 4:1-11, mababasa natin kung paano hinamon ng demonyo ang pagkatao ni Jesus. Sa bawat pagkakataon na sinubukan Siya, ginamit Niya ang Salita ng Diyos para ipaglaban ang katotohanan. Susubukan din tayo sa parehong paraan kaya gaya ni Jesus, dapat alam din natin  gamitin ang Salita ng Diyos para ipaglaban kung sino ba talaga tayo sa paningin ng Diyos.

Tanggap Ako

Pag-usapan: Bakit mahalaga kung tanggap ka o hindi?

Basahin ang mga verse, at gawing personal ang mga pangungusap.

Anong verse ang nangusap sa’yo?

Ako ay Nakatitiyak

Pag-usapan: Paano nakakaapekto insecurity sa ating buhay?

Basahin ang mga verse na ‘to, at gawing personal para malaman kung bakit dapat panatag ang loob natin.

Alin sa mga verses ang special para sa ‘iyo? Bakit?

Ako ay Mahalaga

Pag-usapan: Bakit importante na maramdaman nating mahalaga tayo?

Basahin ang mga verse, at gawing personal ang mga pangungusap.

Alin sa mga verses ang nag-inspire sa iyo ngayon? Bakit?

Ask a Friend

Pwede ka bang mag-share ng kwento kung paanong nabago ng isa sa mga verse na ‘to ang buhay mo?

Application

Sa mga katotohanang ito, paano tayo mas magkakaroon ng tiwala sa ating sarili?

Paano natin mababago ang ating sarili?

Prayer Model

Lord Jesus, salamat at ginawa mo akong buhay tao. Salamat at tinanggap mo ako, may katiyakan ako sa iyo at mahalaga ako sa iyo! Naniniwala ako na ako ay _____________. Maraming salamat po!

Key Verse

Pumili ka ng verse o mga verses mula sa mga binasa mo dito na ime-memorize mo.

Study Topics