Strengthening my Relationship with Jesus

Chắc Chắn Được Cứu Rỗi


Đôi khi, chúng ta có thể trở nên nhụt chí và bắt đầu nghi ngờ sự cứu rỗi, bởi đó không phải là điều mà chúng ta thường thấy hay bắt gặp. Chúng ta cần phải bảo vệ bản thân khỏi sự nản lòng, đồng thời nhớ đến Đức Chúa Trời và tin vào lời của Ngài – những gì Ngài nói về chúng ta.

Những tội lỗi của ta đều được tha thứ

Tội lỗi của ta được tha thứ như thế nào?

Tại sao chúng ta nên vui mừng?

Ta nên chấp nhận sự cứu rỗi thông qua niềm tin – hãy tiếp tục tin tưởng!

Làm thế nào chúng ta chỉnh mình để quay lại với Đức Chúa?

Chúng ta nên làm gì khi nảy sinh ngờ vực?

Bạn đã bắt đầu cuộc sống mới ở nơi Chúa!

Điều gì xảy ra khi bạn trở thành một tín hữu Cơ Đốc?

Trong cuộc sống mới này, chúng ta nên được dẫn dắt bởi ai?

Lối sống như thế nào đã đẩy ta ra xa khỏi Vương quốc của Đức Chúa Trời?

Điều gì xảy ra khi cuộc sống của chúng ta được kiểm soát bởi Thánh Linh?

Điều gì xảy đến với bản chất tội lỗi của ta khi ta trở thành tín hữu Cơ Đốc?

Hãy hỏi một người bạn.

Bằng cách nào bạn nhận ra mình đã được cứu rỗi?

Bạn có thể làm gì để bảo vệ lòng và tâm trí khỏi sự ngờ vực và nản chí?

Ứng dụng

Hãy làm các bước sau để củng cố niềm tin của chúng ta:

Tôn thờ – hân hoan với Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của bạn
Cầu nguyện – nói với Chúa cảm xúc của bạn và cầu nguyện trong tin tưởng
Thánh kinh – đọc, ghi nhớ và thiền định/ suy ngẫm về lời của Chúa, đồng thời áp dụng vào cuộc sống của bạn
Nhà thờ và Nhóm Kết Nối – tận hưởng tình bạn bè/ bằng hữu và được khích lệ cùng với những tín hữu Cơ Đốc khác
Nước rửa tội – làm lễ rửa tội (nếu bạn chưa làm)

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã cứu lấy con. Cảm ơn Ngài vì đã khiến cho những tội lỗi của con được tha thứ, và vì Ngài đã ban tặng cho con một cuộc đời mới!

Đoạn kinh mấu chốt

Study Tags.