The Power of Words

The Tongue The bible describes the tongue as a small but powerful part of our bodies. It can have a huge impact on the people around us, and our own lives, for good or bad. Therefore it’s in everyone’s best interest that we learn to control the words that come out of our mouth. Words Read the following scriptures and …

Sex is Designed by God

When the Bible speaks about, “one flesh,” it is speaking about sex. Sex is the blending of body, soul, and spirit. It means letting go and revealing all your dreams, deepest desires, energies, and love to your spouse, giving him/her the greatest gift – YOURSELF. Sex communicates, “I Love You” in the most intimate way. God designed sex for the …

Những mối quan hệ tuyệt vời

Đặt người khác lên trên Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa dạy chúng ta cách để có những mối quan hệ tốt đẹp. Tất nhiên không phải bằng cách thay đổi đối phương, nhưng bằng cách thay đổi chính bản thân chúng ta trở thành người thân, người bạn và người phối ngẫu tốt hơn. Chúng ta cần học cách coi …

Tâm trí

Suy nghĩ theo lối của Chúa Đức Chúa Trời có nhiều lời chỉ dạy về tâm trí và cách suy nghĩ của ta. Ngài đã trao cho ta cuộc sống mới và cách suy nghĩ mới. Vì vậy, ta nên sống và suy nghĩ dựa trên chân lý của Ngài. Thay đổi suy nghĩ của bạn Những điều chi phối …

How Can I Be Fruitful?

Increase God has called us to be fruitful! He has chosen us to take on His fruitful nature and His purpose to multiply our lives and His kingdom. This is a great challenge but it’s also the most significant and rewarding thing we can achieve in our lives. Producing Fruit What does God do so that each part of the …

God’s Promise of Growth

Growth & Multiplication God created all living things to grow and multiply. This growth and multiplication is not only physical but it’s also spiritual. While God wants us to experience growth personally, he also wants our growth and multiplication to extend to others. God wants his kingdom to be actively growing and multiplying so that all people can come to …

Niềm Vui

Hãy luôn hân hoan! Niềm vui đến từ việc biết đến Chúa, tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta. Đó không phải là một thứ tình cảm nông cạn mà chỉ đến và đi tùy vào tình cảnh của ta. Chúa muốn chúng ta phải luôn luôn tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn. …

Tình Yêu Thương

Lý do vĩ đại nhất Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta được khích lệ rằng Chúa yêu thương ta nhường nào. Nhưng đồng thời, Chúa cũng ra lệnh cho ta phải yêu những người khác – kể cả kẻ thù của ta! Tình yêu của ta dành cho người xung quanh cần phải là thực, không phải chỉ thể hiện …

Sự Tự Do

Tiếp nhận chân lý Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, mong ta được hoàn toàn tự do khỏi tội lỗi, cái chết, cũng như những lời dối trá làm tổn thương đến ta. Khi ta tìm kiếm chân lý của Đức Chúa Trời trong lời nói của Ngài và dụng vào cuộc sống của ta, sự tự do ta …

Esther

For Such a Time as This Esther is one of the great women of the bible. She was chosen to be queen by a Persian king in a country where her people were being oppressed. She discovered a plot to destroy her people, and found herself with a big decision to make. Because of her courage, God was able to …