Communion

Communion is also referred to in the bible as, The Lord’s Supper, Breaking Bread, and Giving Thanks. The picture is that of a simple shared meal. This was a time of being thankful, receiving healing, receiving forgiveness, and forgiving others through remembering Jesus’ work on the cross. What Is Communion? Do you think Jesus would like to have a meal …

Tithing

Building the Local Church and a Blessing for Our Lives Tithing is a Godly principle of giving the first 10% of our income to God through His church, which God has set in place since the beginning of time.   When we tithe we are putting God first over all of our finance. Our tithe is used to build the …

Vẫy Gọi Những Con Người Lạc Lối

Ưu tiên của Đức Chúa Trời! Những con người lầm đường lạc lối luôn là ưu tiên hàng đầu của Đức Chúa Trời. Ước nguyện của Ngài là tất cả chúng ta đều được tìm thấy, và được kết nối với Ngài. Chúa Giê-xu đã đến trái đất này để cứu rỗi những ai bị lạc lối (bao gồm cả …

Hát Thờ Phượng

Lời ban phước quyền năng Hát Thờ Phượng không chỉ đơn giản là ca hát vào ngày Chủ Nhật. Hát Thờ Phượng vô cùng quyền năng, nó có thể ban phước và thay đổi cuộc đời bạn. Hát Thờ Phượng vừa có thể là hành động ăn mừng của những con người theo Chúa, đồng thời cũng có thể là …

Obeying God’s Word

The Key to Growth Obedience is an essential part of growing as a follower of Jesus. It shows our gratitude and love for God and brings freedom and blessing into our lives. The Importance of Obedience What does it mean to obey? Jesus Teaches on Obedience Why is obedience to God’s word important? What happens when we don’t obey? Describe …

Đặt Chúa lên trên hết

Biệt riêng cuộc đời mình cho Chúa Biệt riêng có nghĩa là “nên thánh” hoặc “dành riêng ra” cho một mục đích đặc biệt. Không có điều gì đáng giá hơn việc sống một cuộc đời dành riêng cho Chúa. Đặt Chúa làm đầu và sống mỗi ngày theo chương trình của Chúa bằng cả tấm lòng giúp đời sống …

Tha thứ = “Cho qua”

Buông tha người khác Khi chúng ta mắc lỗi với ai thì chúng ta có thể nói xin lỗi với Chúa hoặc với người khác. Nhưng chúng ta sẽ làm gì khi có ai đó phạm lỗi với mình? Từ “tha thứ” trong Kinh Thánh có nghĩa gốc là “buông tha”, “thả ra” hay đơn giản là “cho qua”. Trong …

Chiến Đấu Với Kẻ Thù

Kế Lược Chiến Thắng Kẻ thù của chúng ta, quỷ dữ, muốn ta bị nhụt chí bằng việc khiến ta nghi ngờ lời răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu rằng, kẻ thù của ta đã từng bị đánh bại của Chúa Giê-xu và rằng hắn không có bất cứ quyền lực gì đối với chúng ta. Tuy …

Kiểm tra, thử thách và cám dỗ

Nỗi đau gia tăng Những bài kiểm tra cho chúng ta biết chúng ta thực sự sở hữu điều gì. Chúng phơi bày điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Nhưng Chúa luôn ở cùng chúng ta trong mỗi thử thách và cám dỗ để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong những điều chúng ta đang còn yếu …

Áp-ra-ham

Con Đường của Đức Tin Áp-ra-ham được gọi là “ông tổ đức tin”. Ông đã làm được nhiều điều to lớn chỉ nhờ tin cậy vào lời Chúa phán với ông. Chúa vui lòng về Áp-ra-ham vì ông có đức tin, vì thế Ngài chúc phước cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông. Bởi đức tin nơi Chúa Jêsus chúng …