Starting my Relationship with Jesus

Lễ Giáng SinhChúa luôn ở bên ta!

Giáng Sinh là ngày Chúa Giê-xu ra đời. Mỗi năm, vào ngày 25 tháng 12, người dân trên thế giới lại cùng nhau ăn mừng ngày sinh của Chúa Giê-xu. Chúng ta hân hoan bởi Chúa đã trở thành một con người và sống như chúng ta, để Ngài có thể cứu rỗi ta. Đây là một tin mừng của ngày lễ Giáng Sinh!

Chúa Giê-xu ra đời!

Vì sao Giô-sép lại không phá vỡ hôn ước với Ma-ri?

Bằng cách nào Ma-ri phát hiện ra rằng cô sẽ có một đứa con?

Vì sao sự ra đời của Chúa Giê-xu lại được coi là một điều siêu nhiên?

Hãy tả lại tình huống Chúa Giê-xu ra đời.

Sự chào đời của Chúa Giê-xu được tiên đoán theo nhiều cách khác nhau.

Chúng ta học được điều gì về sự ra đời của Chúa Giê-Xu thông qua những đoạn kinh này?

Chúa luôn ở bên ta!

Vì sao cái tên “Em-ma-nu-ên” lại quan trọng?

Cái tên “Giê-xu” có ý nghĩa gì?

Vì sao Đức Chúa Trời lại cử Chúa Giê-xu đến với trần gian?

Hãy hỏi một người bạn?

  • Giáng Sinh có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
  • Bạn còn câu hỏi nào khác về Chúa Giê-xu hay sự ra đời của Ngài không?
  • Các tín hữu Cơ Đốc cũng ăn mừng Lễ Tạ Ơn. Bạn biết gì về ngày lễ này?

Ứng dụng

  • Ngày lễ Giáng Sinh sắp tới này, bạn sẽ làm gì để ăn mừng ngày Chúa sinh ra đời?
  • Bạn mong muốn nhận được gì từ Chúa (thông qua cầu nguyện) vào dịp Giáng Sinh này?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã trở thành người và sống một cuộc đời trọn vẹn. Cảm ơn Ngài đã đến và cứu rỗi chúng con khỏi những tội lỗi. Con yêu Ngài, Chúa Giê-xu.

Đoạn kinh mấu chốt