Strengthening my Relationship with Jesus

Nhóm kết nốiCùng nhau phát triển

Các hội Bằng Hữu giúp chúng ta phát triển bản thân trong Thiên Chúa, đồng thời cũng là những khối kiến tạo để phát triển Nhà Thờ. Một Nhóm Kết Nối là tập hợp những người con trai hoặc con gái, thường xuyên gặp nhau với mục đích học tập về lời răn dạy của Thiên Chúa và vận hành trong đời sống. Nhóm Kết Nối thường được dẫn dắt bởi một Cơ Đốc Nhân đã trưởng thành, người đã được chọn lựa để dẫn dắt.

Nhóm Kết Nối là gì?

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47, 5:42: về nhà thờ thuở sơ khai.

Họ đã gặp nhau như thế nào?

Họ gặp nhau ở đâu?

Thông điệp cốt lõi của họ là gì?

Chúa Giê-xu đã hứa về sự hiện hữu của Ngài trong tình huống nào?

Điều gì xảy ra trong một Nhóm Kết Nối?

Vận dụng lời của Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống chúng ta –

Học hỏi từ trưởng nhóm của Nhóm Kết Nối –

Cùng khuyến khích và tìm hiểu lẫn nhau –

Hãy thành thật và cùng nhau cầu nguyện –

Nhóm Kết Nối là dành cho sự phát triển

Sự phát triển của cá nhân

Nhóm Kết Nối đã giúp bạn phát triển trong Thiên Chúa như thế nào?

Đào tạo khả năng lãnh đạo

Tại sao, và bằng cách nào chúng ta nên phát triển khả năng lãnh đạo?

Truyền đạo và Mở rộng

Nhóm Kết Nối có thể giúp Nhà Thờ lớn mạnh như thế nào?

Hãy hỏi một người bạn

Việc trở thành một phần của Hội Bằng Hữu đã giúp cuộc sống của bạn như thế nào?

Ứng dụng

Chúng ta nên cùng nhau tham gia Nhóm Kết Nối hằng tuần và hứng khởi học hỏi từ những điều răn của Chúa Trời. Hơn thế, chúng ta nên sẵn sàng đón nhận sự khích lệ và thử thách, sau đó vận dụng vào trong đời sống của ta. Chúng ta cũng nên sẵn sàng để tham gia và cống hiến như những người dẫn dắt của nhóm. Vậy, còn có những cách nào khác để ta áp dụng lời của Chúa trong quá trình học hỏi này vào cuộc sống không?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm ơn Ngài vì ta đã gặp được nhau ở Nhóm Kết Nối, rằng Ngài luôn ở đây bên chúng con. Hỡi Đức Chúa, con xin nguyện được hiến dâng đời mình cho sự lớn mạnh của hội. Xin Ngài hãy giúp con vận dụng những lời răn này vào trong cuộc sống và giúp con chuẩn bị cho việc dẫn đường và khích lệ những người khác với lời nói của Ngài.

Đoạn kinh mấu chốt