Introduction

Những dòng Kinh Thánh khích lệ


Khi bạn cảm thấy thất vọng

 

 

Khi đức tin bị lung lay

 

 

Khi bạn cảm thấy lời cầu nguyện của mình chưa được Chúa đáp trả

 

 

Khi bạn cảm thấy đuối sức

 

 

Khi bạn không thể ngủ về đêm

 

 

Khi bạn ngờ vực giá trị bản thân

 

 

Khi ta gặp trục trặc

 

 

Khi bị phản bội

 

 

When You’re Sad

 

 

When You Want Courage

 

 

When You Make Comparisons & Lose Confidence

 

 

Khi bạn cần Đưa ra Quyết Định Lớn

 

 

When You Are Sick

 

 

When You Feel Like Giving Up

 

 

When You Are Tempted

 

 

When You Are Fearful

 

 

When You Feel Lonely

 

 

When You Make Mistakes & Feel Ashamed / Guilty

 

 

When Everyday Seems Mundane

 

 

When You Don’t Have Hope for the Future

 

 

When You Want to Change

Study Tags.