Strengthening my Relationship with Jesus

Đức TinCố định niềm tin ở Chúa Giê-xu

Đức tin là gì? “Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.”

Đức tin có nghĩa là tin tưởng 100% vào những gì ta chưa trông thấy. Đức tin là bước đầu tiên ta tìm đến với Đức Chúa Trời và được cứu rỗi, đồng thời đó cũng là điều cốt lõi trong cuộc sống của Cơ Đốc Nhân. Hãy đọc về Phi-e-rơ trong Ma-thi-ơ 14:22-33

Lắng nghe lời nói của Đức Chúa Trời

Trong Ma-thi-ơ 14:29, Chúa Giê-xu gọi Phi-ê-rơ đến với Ngài trên mặt nước. Đức tin ở đây là hiểu và tin tưởng vào lời nói của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.

Đức tin đến từ đâu?

Áp-ra-ham và Sa-ra đặt niềm tin của họ vào ai, và vào điều gì?

Step Out in Đức Tin

Phi-ê-rơ đã làm gì khi Chúa Giê-xu yêu cầu anh bước tới?

Tại sao chỉ biết lời của Đức Chúa Trời thôi thì là chưa đủ?

Hãy tập trung vào Chúa Giê-xu

Tại sao Phi-ê-rơ lại chìm xuống?

Điều gì ta nhìn thấy được mà làm suy giảm niềm tin của ta?

Làm thế nào để ta nhẫn nại với đức tin?

Đừng ngờ vực!

Sự nghi ngờ ảnh hưởng thế nào tới chúng ta và những đức tin?

Trong Ma-thi-ơ 14:31, Chúa Giê-xu thử thách niềm tin của Phi-ê-rơ.

Có những lý do nào để ta không nên ngờ vực?

Hãy hỏi một người bạn

Hãy chia sẻ câu chuyện về niềm tin của bạn

Bạn đã vượt qua sự ngờ vực như thế nào?

Ứng dụng

Hãy dành ít thời gian để nghĩ về một đoạn kinh hoặc lời hứa từ Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã răn dạy gần đây. Suy ngẫm, liên hệ tới đức tin của bản thân và nghĩ cách hành động dựa trên đó. Hê-bê-rơ 11 is về một vài người vĩ đại với niềm tin to lớn, và những điều tốt đẹp họ đã làm.

 

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì những lời nói mạnh mẽ và đúng đắn. Con sẽ giữ lấy những lời này và luôn đặt lòng tin nơi Ngài. Con tin vào Ngài và xin cảm ơn vì những gì Ngài sẽ làm cho cuộc đời con.

Đoạn kinh mấu chốt

Study Topics