Strengthening my Relationship with Jesus

Chiến Đấu Với Kẻ ThùKế Lược Chiến Thắng

Kẻ thù của chúng ta, quỷ dữ, muốn ta bị nhụt chí bằng việc khiến ta nghi ngờ lời răn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải hiểu rằng, kẻ thù của ta đã từng bị đánh bại của Chúa Giê-xu và rằng hắn không có bất cứ quyền lực gì đối với chúng ta. Tuy nhiên, ta cần phải đề phòng và dùng đến kế lược để phòng ngừa âm mưu của hắn.

Kẻ Thù Bại Trận Của Chúng Ta

Quỷ dữ đã cố gắng làm gì?

Tại sao chúng ta cần phải tự tin rằng quỷ dữ không thể làm hại ta?

Tự Lập/ Đứng Vững Trên Đôi Chân Của Chính Mình

Từ những đoạn kinh sau đây, chúng ta có thể làm gì để giữ vững mảnh đất của ta trước quỷ dữ?

Kế lược của Chúa Giê-xu trong việc chống lại sự cám dỗ của kẻ thù là gì?

Tham dự cuộc chiến vĩ đại

Paul đã cho Ti-mô-thê lời khuyên gì về chiến đấu?

Vì sao chúng ta nên cảm thấy tự tin về chiến thắng?

Có những quy tắc và bài tập luyện nào giúp bạn trong việc chiến đấu chống lại quỷ Satan?

Hãy hỏi một người bạn

  • Bạn có thể chia sẻ một câu chuyện về chiến đấu chống lại quỷ Satan không?
  • Bạn có thể chia sẻ câu chuyện về bản thân trở nên tự lập của mình không?
  • Bạn còn câu hỏi nào khác về quỷ dữ

Thực hành

  • Hiện tại bạn cảm thấy mình tự lập trong lĩnh vực nào? Bạn sẽ làm như thế nào?
  • Hiện tại, bạn cảm thấy mình phải chiến đấu chống lại quỷ dữ vì điều gì? Bạn sẽ làm như thế nào?

Cách cầu nguyện

Cảm ơn Đức Chúa Giê-xu, vì rằng Ngài đã ban cho con những chiến thắng trong cuộc đời này. Con muốn bản thân tự lập trong lĩnh vực/ khía cạnh: __________. Và con muốn chiến đấu chống lại quỹ dữ trong lĩnh vực/ khía cạnh: __________ và con biết rằng mình có thể vượt qua khó khăn bằng sức mạnh nhân danh Chúa Giê-xu, Amen.

Đoạn kinh mấu chốt

Study Topics