Strengthening my Relationship with Jesus

Tha thứ = “Cho qua”


Buông tha người khác

Khi chúng ta mắc lỗi với ai thì chúng ta có thể nói xin lỗi với Chúa hoặc với người khác. Nhưng chúng ta sẽ làm gì khi có ai đó phạm lỗi với mình? Từ “tha thứ” trong Kinh Thánh có nghĩa gốc là “buông tha”, “thả ra” hay đơn giản là “cho qua”. Trong cuộc sống, chẳng mấy khi chúng ta nhận được lời xin lỗi mặc dù đó là điều hiển nhiên mình đáng được nhận khi bị ai đó xúc phạm hoặc làm mình tổn thương, nhưng để duy trì mối quan hệ lành mạnh chúng ta cần phải “cho qua” ngay cả khi họ không xin lỗi mình. Kinh Thánh dạy chúng ta tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta vậy.

Câu chuyện về Chúa Jêsus tha thứ cho người khác

Bạn nghĩ tại sao Phierơ lại hỏi Chúa như vậy?

Tại sao vị vua lại tha hết nợ cho người đầy tớ?

Điều người đầy tớ đó đã làm sai như thế nào?

Chúa Jêsus muốn dạy Phierơ điều gì?

Tại sao chúng ta cần tha thứ cho người khác?

Việc Chúa tha thứ cho chúng ta và việc chúng ta tha thứ cho người khác có mối liên hệ như thế nào?

Tại sao chúng ta không bao giờ nên xét đoán hoặc trả thù người khác?

Làm cách nào để chúng ta noi gương Chúa Jêsus?

Buông ra

Việc không tha thứ ảnh hưởng và giới hạn đời sống của chúng ta như thế nào?

Một số điều mà chúng ta đang “nắm chặt” mà chúng ta cần “buông ra” là gì?

Câu Kinh Thánh này giúp chúng ta tha thứ cho người khác như thế nào?

Hỏi một người bạn

  • Bạn có thể chia sẻ một lần bạn tha thứ cho người khác không?
  • Tại sao và làm cách nào bạn đã tha thứ cho người đó?
  • Việc đó đã đem lại cho bạn điều gì?

Áp dụng

  • Chúng ta tha thứ cho người khác bằng cách nào?
  • Chúng ta nên thực hành những bước nào để có thế thay đổi suy nghĩ và hành động của mình?
  • Hãy cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có thể tha thứ cho người khác thật nhiều.

Lời cầu nguyện mẫu

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã tha thứ cho con. Giờ đây con xin tha thứ và buông tha hết thảy những người đã làm tổn thương con. Xin Cha ban phước cho họ. Con cảm ơn Ngài vì đã chữa lành tấm lòng của con và đã giải phóng con khỏi mọi tổn thương và cay đắng.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ

Study Topics