Building Strong Foundations

Những chân lý nền tảng (phần 1)Khi một công trình bắt đầu được xây cất thì nền móng là yếu tố quan trọng để chịu được sức nặng của cả toà nhà. Vì vậy công trình càng cao thì nền móng phải đi càng sâu vào lòng đất. Điều này cũng giống như khi chúng ta xây dựng đời sống mình trên nền tảng vững chắc là lời Chúa: càng khám phá sâu hơn, chúng ta càng có thể gánh vác nhiều hơn. Càng đọc, học, suy gẫm, ghi chép, ghi nhớ và thực hành lời Chúa, áp dụng chúng vào cuộc sống, chúng ta càng có một nền tảng vững chắc.

Những viên đá nền tảng trong niềm tin Cơ Đốc – Phần 1

Ai là nền tảng chính yếu?

Lời dạy của các sứ đồ và nhà tiên tri là một nền tảng quan trọng.

Những Cơ Đốc Nhân ngày xưa đã làm gì?

Bạn có được nuôi dưỡng trong Hội thánh và Connect Group không?

Mỗi công trình đều có chi phí của nó. Bạn đã tính toán hết chi phí để xây chưa?

Chúng ta là ai? Chúng ta đang xây dựng cái gì?

Ai sống trong chúng ta?

Thảo luận

  • Bạn đã đặt những viên đá nền tảng chúng ta vừa học làm nền móng chưa? Chúng đã giúp bạn thế nào?
  • Việc đặt nền tảng như vậy có thể giúp bạn thế nào trong hôm nay?

Áp dụng

  • Có chỗ nào trong nền móng của bạn có thể vững chắc hơn không?
  • Bạn có thể củng cố những chỗ đó như thế nào?
  • Hãy chia sẻ và cầu nguyện cùng nhau.

Lời cầu nguyện mẫu

Lạy Chúa, con muốn có một nền tảng vững chắc. Xin hãy ban cho con tấm lòng chuyên tâm học lời Chúa và áp dụng lời đó vào cuộc sống. Con muốn cuộc sống mình trở nên mạnh mẽ và vui thoả hơn mỗi ngày.

Câu Kinh Thánh ghi nhớ