Starting my Relationship with Jesus

Bốn Sự Thật Cơ Bản Về Chúa TrờiBốn Sự Thật Cơ Bản Về Chúa Trời

Cũng như sự tồn tại của các luật vật lý, như lực hấp dẫn, điều khiển vũ trụ của chúng ta, cũng có những nguyên tắc cơ bản trong Kinh thánh cho thấy cách chúng ta có thể liên hệ với Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn và vạch sẵn một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống của bạn.

Tình yêu của Đức Thiên Chúa –

Đức Chúa đã cho ta thấy tình yêu của Ngài đối với chúng ta như thế nào?

 

Kế hoạch của Thiên Chúa –

Chúa Giê-xu đến để trao cho ta cái gì?

Chúng ta gây tội lỗi và bị tách biệt khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta không thể biết, cũng như không thể đón nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta.

Chúng ta mang tội lỗi –

Bạn nghĩ tội lỗi là gì?

 

Chúng ta bị tách khỏi Ngài –

Tại sao và làm thế nào mà chúng ta bị tách rời Đức Chúa Trời?

Chúng ta làm những gì để có thể gần lại với Đức Chúa Trời?

Chúa Giê-xu là lối thoát duy nhất do Đức Chúa Trời ban cho đối với tội lỗi của chúng ta. Thông qua Ngài chúng ta có thể biết đến tình yêu của Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta.

Chúa Giê-xu đã làm gì cho chúng ta?

Điều gì đã xảy ra sau cái chết của Chúa Giê-xu?

Làm sao chúng ta có thể đến gần với Đứa Trời?

Đón nhận Chúa Giê-xu là Vị Chúa Cứu Thế
Và như thế chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Ngài và tương lai của mình trong kế hoạch của Ngài.

Hỏi một người bạn

Bạn đã bắt đầu tin vào Chúa khi nào và tại sao?

Ngài đã làm cho cuộc sống của bạn khác biệt như thế nào?

Áp dụng

Chúng ta cần đón nhận Đức Chúa

Chúng ta có thể đón nhận Đức Chúa thông qua niềm tin

Khi chúng ta đón nhận Đứa Chúa, chúng ta được tái sinh

Đây là các quyết định cá nhân

Nếu bạn vẫn chưa đón nhận Chúa Giê-xu vào đời mình, bạn có muốn đón nhận Ngài ấy không?

Lời cầu nguyện mẫu

Thưa Ngài, con cảm tạ Ngài vì đã yêu thương cho con và rửa hết mọi tỗi lỗi của con bằng cái chết trên cây thánh giá. Cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của con và xoa dịu trái tim con. Cảm tạ Chúa Giê-xu

Câu Kinh Thánh ghi nhớ