Growing in my Relationship with Jesus

Sự Tự Do


Tiếp nhận chân lý

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, mong ta được hoàn toàn tự do khỏi tội lỗi, cái chết, cũng như những lời dối trá làm tổn thương đến ta. Khi ta tìm kiếm chân lý của Đức Chúa Trời trong lời nói của Ngài và dụng vào cuộc sống của ta, sự tự do ta nhận được sẽ ngày một lớn hơn và rồi chúng ta có thể chia sẻ nó với những người xung quanh.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta được tự do

Những lời răn của Đức Chúa Trời thay đổi cuộc đời chúng ta như thế nào?

Chân lý của Đức Chúa Trời và sự tự do là dành cho ai?

Tự do khỏi cái gì?

Đọc những đoạn kinh sau đây và trả lời: Chúng ta cần tự do để làm gì?

Tìm kiếm chân lý

Tìm kiếm Đức Chúa Trời bằng cả trái tim bạn.

Tìm kiếm Thánh Linh của Chúa – người dẫn dắt ta đến với chân lý

Tìm kiếm chân lý trong lời nói của Chúa

Hiểu về chân lý

Làm thế nào để ta biết được chân lý/ sự thật?

Đọc những đoạn kinh sau và trả lời.

Hãy hỏi một người bạn

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện về bản thân đã trải qua tự do không?

(Bạn đã tìm thấy chân lý như thế nào? Điều gì đã khiến bạn được tự do?)

Ứng dụng

  • Bạn muốn được tự do khỏi điều gì? Như thế nào?
  • Làm thế nào để ta trở nên tự do hơn mỗi ngày?
  • Chúng ta có thể giúp người khác tìm thấy sự tự do như thế nào?

Cách cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì đã giải phóng con khỏi tội lỗi, cái chết và cả những lời dối trá của quỷ dữ. Con xin nhận từ Ngài chân lý của sự tự do. Xin Ngài hãy tiếp tục răn dạy con với lời nói của Ngài.

Đoạn kinh cầu nguyện

Study Tags.