Strengthening my Relationship with Jesus

Thiên ĐườngNgôi nhà vĩnh cửu của chúng ta

Thiên đường là một nơi tuyệt vời và thật sự tồn tại! Với những người chấp nhận lời mời của Đức Chúa Trời thông qua việc tin tưởng Ngài, Thiên Đường là chốn lạc viên và ngôi nhà tương lai, nơi chúng ta có thể chung sống cùng Chúa mãi mãi. Chân lý về việc được lên thiên đường là vô cùng tuyệt vời, và chúng ta nên chia sẻ điều đó với những người xung quanh.

Một ngôi nhà vĩnh cửu có thật trên Thiên Đường!

Chúa Giê-xu miêu tả Thiên Đường như thế nào?

Tại sao chúng ta có thể mong chờ Thiên Đường?

Lời mời của Chúa, lựa chọn của chúng ta

Mặc dù Đức Chúa Trời muốn chúng ta lên thiên đường, chúng ta không thể làm điều đó trừ khi có được một mối quan hệ đúng đắn với Ngài.

Chúng ta sẽ đến nơi như thế nào nếu ta không đến Thiên Đường?

Chúng ta có thể lựa chọn đến Thiên Đường hay Địa Ngục như thế nào?

What does it mean to “follow the narrow path”?

Chia sẻ với người khác

Vì sao sẽ là sai trái nếu chúng ta không chia sẻ với người khác về Thiên Đường và cách để đến đó?

Câu chuyện này có tạo cho bạn động lực để chia sẻ với những người khác về Chúa Giê-xu không? Vì sao?

Chúng ta có thể mong đợi điều gì từ việc đi theo Chúa Giê-xu và chia sẻ với người khác về những tin tốt tành của Ngài?

Hãy hỏi một người bạn

Làm thế nào để bạn chắc chắn về việc mình được lên Thiên Đường?

Bạn còn câu hỏi nào khác về những điều sẽ xảy ra sau khi ta chết không?

Thực hành

Chúng ta có thể làm gì để giúp người khác đến được với thiên đường ?

Cách cầu nguyện

Đức Cha, con cảm ơn Ngài vì đã cho con một mái ấm vĩnh cửu và thật sự tồn tại nơi thiên đường. Hãy cho con cơ hội để giúp những người khác lên thiên đường. Và con cũng mong chờ được tận hưởng sự vĩnh cửu bằng việc tôn thờ Ngài.

Đoạn kinh mấu chốt