Starting my Relationship with Jesus

Thánh LinhNgười trợ giúp và trao quyền cho ta

Trước khi Chúa Giê-xu quay lại thiên đường, Ngài đã nói với các đệ tử của mình, rằng Thánh Linh sẽ tới giúp và trao quyền năng cho họ. Thánh Linh cũng là Chúa, giống như Cha và Con Trai, Chúa Giê-xu, tất cả đều là Chúa. Chúng ta có thể liên hệ tới Thánh Linh theo cách cá nhân ta. Bởi Ngài đã giúp ta hiểu rõ hơn về Chúa.

Thánh Linh giúp đỡ chúng ta

Thánh Linh giúp đỡ chúng ta như thế nào?

Thánh Linh ban cho ta sự sống

Thánh Linh thay đổi cuộc sống của chúng ta theo những cách nào?

Thánh Linh ban cho ta quyền năng

Thánh Linh trao quyền năng cho ta bằng những cách nào?

Mục đích mà Thánh Linh trao quyền năng cho ta là gì?

Thánh Linh trong ta

Lời hứa của Chúa Giê-xu rằng Thánh Linh sẽ ở nơi ta (Giăng 14:17).

Thể xác của ta là ngồi đền cho Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19), đây là cách mà Đức Chúa Trời cho ta thấy rằng chúng ta thuộc về Ngài (2 Cô-rinh-tô 1:22).

Hãy hỏi một người bạn

  • Thánh Linh đã giúp đỡ và trao quyền năng cho bạn như thế nào?
  • Bạn còn câu hỏi nào khác về Thánh Linh không?
  • Thánh Linh có thể giúp đỡ bạn trong cuộc sống như thế nào?

Ứng dụng

Hãy đọc những gì Chúa Giê-xu nói với đệ tử của mình

Chúng ta có thể tiếp nhận Thánh Linh vào cuộc sống mình bằng cách nào?

 

Cách cầu nguyện

Hỡi Đức Thánh Linh, cảm ơn Ngài vì đã luôn ở bên con và sống trong con, rằng Ngài an ủi và dẫn lối con đến với sự thật. Xin hãy tiếp cho con sức mạnh của Ngài.

Đoạn kinh mấu chốt